100 dni bez PET w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Augustowie

PET czyli politereftalan etylenu jest głównym tworzywem stosowanym w przemyśle spożywczym (różnego typu butelki, folie, słoiki, pojemniki). Niestety mimo swoich wielu zalet, nie są one obojętne dla żywności.

Z badań wynika, że możliwe jest przenikanie niepożądanych substancji z opakowań PET do zawartych w nich produktów, co może okazać się istotne dla naszego zdrowia. PET  kryje w sobie też inne zagrożenia. Roczna światowa produkcja opakowań PET to ponad 26 mln ton z czego jest odzyskiwanych tylko ok. 50% wyprodukowanych opakowań. Pozostałe opakowania trafiają na wysypiska. Obciążenie jakie generuje dla środowiska produkcja opakowań PET jest kolejnym argumentem poddającym w wątpliwość  sens ich używania. Dlatego też pracownicy tutejszej Stacji zrezygnowali lub znacząco ograniczyli spożycie wody pakowanej w plastikowe butelki, tym samym promując i zachęcając społeczeństwo naszego powiatu do spożywania wody w opakowaniach innych niż PET, np. szklanych.