E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Monthly Archives: Kwiecień 2019

Czytaj więcej

Obowiązek przedsiębiorców wynikający z rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, mając na uwadze bezpieczeństwo żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie powiatu augustowskiego informuje, że od dnia 11 kwietnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności (Dz. UE L 304 […]