E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Daily Archives: 23 lipca 2020

Czytaj więcej

Aplikacja ProteGO Safe

ProteGO Safe to polska aplikacja powiadamiająca o kontakcie z koronawirusem. Ma ona pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Im więcej osób będzie z niej korzystało, tym szybciej i skuteczniej ograniczone zostanie tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. To także profesjonalna pomoc zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób. Aplikacja korzysta z API […]

Czytaj więcej

Rekomendacje dla placówek dziennego pobytu

Rekomendacje dla wszystkich placówek dziennego pobytu przygotowane zostały wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia i zostaną przekazane wojewodom oraz samorządom i prowadzącym placówki. Dotyczą one przede wszystkim organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w placówkach. To m.in. zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust […]

Czytaj więcej

Kontrola sanitarna

Kontrola sanitarna przeprowadzana jest na przejściach granicznych w naszym kraju – również w portach lotniczych i morskich. Osoba wracająca do kraju otrzymuje do wypełnienia formularz, tzw. KARTĘ LOKALIZACJI, w którym podaje swoje podstawowe dane osobowe, namiary, a także deklarację stałego lub czasowego miejsca pobytu. Wskazuje też skąd przyjechała oraz gdzie byla. Służby sanitarne dokonują także pomiaru […]

Czytaj więcej

Instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne a COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.