E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Bip Facebook Facebook

Daily Archives: 26 sierpnia 2020

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo sanitarne w lokalach wyborczych

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa. Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, […]

Czytaj więcej

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia opracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi. W/w zalecenia odnoszą się do kwestii obowiązków zarządzających budynkami mieszkalnymi w kontekście utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowania środków dezynfekcyjnych, wykonywania usług przez pracowników technicznych w lokalach mieszkalnych,a także wyposażenia […]

Czytaj więcej

Film instruktażowy Zespołu Fizjoterapeutów Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie  zachęca do skorzystania z filmu instruktażowego przygotowanego przez Zespół Fizjoterapeutów Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu. Filmik zawiera zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, został przygotowany dla osób,  które w wyniku panującej epidemii, narażone są na dolegliwości wynikające z ograniczonej aktywności ruchowej. Materiał dostępny jest […]

Czytaj więcej

Interpretacja MZ ws. organizowania przyjęć typu: komunie, wesela, konsolacje, urodziny etc. w lokalach gastronomicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia interpretację dokonaną przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie organizowania przyjęć typu: komunie, wesela, konsolacje, urodziny etc. w lokalach gastronomicznych. Jednocześnie, w ślad za wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego informuję, że kolejne etapy znoszenia wprowadzonych ograniczeń związanych ze zwalczaniem i ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARSCoV-2, mogą zakładać likwidację zakazu […]

Czytaj więcej

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przekazuje zaktualizowaną wersję „Wytycznych MRiRW i GIS  dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2. Warszawa, 25.05.2020 r.” oraz zaktualizowany schemat postępowania w drive-thru. Jednoczenie informuję, iż lista punktów mobilnych pobierania wymazów pod kątem zakażenia koronawirusem i godzin ich otwarcia jest […]

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo żywności w świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, w związku z zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej informuje: Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamieszczoną na stronie internetowej (http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe dane związane z występowaniem koronawirusów nie […]