E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Monthly Archives: Styczeń 2020

Czytaj więcej

Ognisko zakażeń nowym koronawirusem 2019-nCoV – stan na dzień: 29.01.2020

Nowe informacje na dzień 29.01.2020: Informacja o przypadkach zakażenia nowym koronawirusem i miejscach ich występowania: ● od wczoraj (28.01.2020) odnotowano 1485 nowych potwierdzonych przypadków oraz 26 kolejnych zgonów, ● w dniu 28.01.2020 odnotowano kolejne 3 potwierdzone przypadki w Bawarii w Niemczech. Wszystkie przypadki są osobami z tej samej firmy co przypadek zgłoszony w dniu 27.01.2020. […]

Czytaj więcej

Wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS; MERS; 2019nCoV – Wuhan Chiny).

Badania diagnostyczne technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS; MERS; 2019nCoV – Wuhan Chiny  wykonywane są w laboratorium Zakładu Wirusologii NIZP-PZH – zgodnie z rekomendacjami WHO, ECDC i wiodących ośrodków zajmujących się badaniem 2019nCoV. Przed wysłaniem badania do NIZP-PZH należy wypełnić formularz zlecenia badania https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-Zlecenia-Badania.pdf Przesyłkę kierować do: NIZP-PZH, […]

Czytaj więcej

Wszawica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi rozpowszechniania się wszawicy w placówkach oświatowo – wychowawczych przedstawia obowiązujące regulacje z tym związane. Pedikuloza /wszawica/ nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych  od 2008r. stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób […]

Czytaj więcej

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski: wszyscy podróżujący samolotem dostają […]

Czytaj więcej

Zaświadczenia o jakości wody z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż od 2020r. zaświadczenia dotyczące jakości wody w wodociągu dla rolników oraz innych przedsiębiorców, wykorzystujących wodę pochodząca z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w prowadzonej działalności, będą wydawane przez właścicieli i zarządców wodociągów, a nie jak dotychczas przez tut. organ Inspekcji Sanitarnej. W związku z powyższym, osoby zgłaszające […]