E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Monthly Archives: Marzec 2020

Czytaj więcej

Kolejne obostrzenia w walce z koronawirusem

Większość Polaków stosuje się do wydawanych wcześniej zaleceń, jednak w dalszym ciągu zdarzają się naruszenia tych zaleceń. W skutecznej walce z koronawirusem najważniejsze jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Widać to na przykładzie innych krajów. W dniu dzisiejszym w Polsce wprowadzone zostały więc kolejne ograniczenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Za złamanie nowych zasad grozi […]

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo żywności w świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, w związku z zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej informuje: Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamieszczoną na stronie internetowej (http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe dane związane z występowaniem koronawirusów nie […]

Czytaj więcej

Nowe zasady bezpieczeństwa

Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa. Podjęta przez polski rząd decyzja o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń ma za zadanie jak najszybciej zwalczyć koronawirusa w Polsce. W dniu dzisiejszym wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, które wejdą w życie jutro, tj. 25 marca 2020r. i będą obowiązywały do 11 kwietnia 2020r […]

Czytaj więcej

Stan epidemii w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491) CO TO OZNACZA? Podwyższona została kara za nie przestrzeganie kwarantanny: z 5 tys. […]

Czytaj więcej

Kwarantanna Domowa

Dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-cov-2. Ponadto od 15 marca obowiązkową kwarantanną objęte są także osoby wracające z zagranicy (kwarantanna pod adresem wskazanym w karcie lokalizacyjnej). Osoba wracająca z zagranicy niemająca możliwości odbycia kwarantanny w domu, będzie odbywać ją w miejscu wskazanym przez odpowiednie służby (taka informacja zostanie przekazana […]

Czytaj więcej

Kontrola sanitarna

Kontrola sanitarna przeprowadzana jest na przejściach granicznych w naszym kraju – również w portach lotniczych i morskich. Osoba wracająca do kraju otrzymuje do wypełnienia formularz, tzw. KARTĘ LOKALIZACJI, w którym podaje swoje podstawowe dane osobowe, namiary, a także deklarację stałego lub czasowego miejsca pobytu. Wskazuje też skąd przyjechała oraz gdzie byla. Służby sanitarne dokonują także pomiaru […]

Czytaj więcej

Instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne a COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.