Bezpieczeństwo żywności w świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, w związku z zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej informuje:

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamieszczoną na stronie internetowej (http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe dane związane z występowaniem koronawirusów nie wskazują na przenoszenie wirusów poprzez żywność. 

Na każdym etapie pracy z żywnością należy przestrzegać obowiązujących procedur kontroli wewnętrznej – dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej, systemu HACCP.

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa w poniższych zaleceniach:

  1. Zalecenia dla zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków
  2. Zalecenia dla konsumentów