BIEG PO ZDROWIE

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowanej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Cel główny:

            Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Cele szczegółowe:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;
 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

 • dyskutować;
 • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły;
 • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi;
 • liczyć koszty palenia papierosów;
 • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów;
 • tworzyć komiks z bohaterami programu.

Adresaci programu:

     ● dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

     ● rodzice i opiekunowie

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Augustowie posiada materiały dotyczące programu w ograniczonej ilości.

Materiały edukacyjne do programu ze strony:   www.psse.augustow.pl  

 • podręcznik dla nauczyciela;
 • zeszyt ćwiczeń dla uczniów;
 • plakaty;
 • ulotka informacyjna A3.

Szkoły, które zdecydują się na realizację programu mogą korzystać z materiałów elektronicznych dostępnych na stronie GIS :

Czas realizacji X 2019r – VI 2020r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU