E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

plywalnie

Czytaj więcej

Informacja dla zarządców pływalni

Informacja dla zarządców pływalni Na podstawie art.11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z […]