Czyszczenie i dezynfekcja wykładzin dywanowych/ dywanów a SARS-CoV-2

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie czyszczenia i dezynfekcji wykładzin dywanowych/dywanów, najbardziej skutecznymi rozwiązaniami chroniącymi przed transmisją zakażeń stanowią najprostsze środki – m.in. regularne mycie i dezynfekcja powierzchni, w tym również regularne czyszczenie/pranie wykładziny dywanowej w pomieszczeniu (w zależności od obiektu/placówki nawet codzienne).

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób przebywających w obiektach/placówkach, w których takie wykładziny się znajdują, należy stosować bezpieczne i stosunkowo proste metody czyszczenia, np. czyszczenie/pranie z wykorzystaniem pary wodnej i detergentu.

Przydatne informacje dotyczące środków dezynfekujących, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: http://urpl.gov.pl/pl.

Aktualny Wykaz Produktów Biobójczych dostępny TUTAJ