Dezynfekcja pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, w oparciu o opinię NIZP-PZH z dnia 2.04.2020 r., dotyczącą dezynfekcji pomieszczeń
biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w
zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania, informuje.

W obecnej sytuacji epidemicznej i szybkim rozprzestrzenianiu się zakażeń SARS-CoV-2 procedurę dezynfekcji pomieszczeń biurowych ozonem uważa za akceptowalną, jednak wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu, przede wszystkim w zakresie:

  • stężeń ozonu w powietrzu w pomieszczeniu podczas zabiegu i przed oddaniem pomieszczenia do ponownego użytkowania;
  • właściwej ochrony pracowników przeprowadzających ozonowanie oraz osób wykonujących pracę w pomieszczeniach poddawanych ozonowaniu.

Poza obecną sytuacją epidemiczną zabieg taki nie jest uzasadniony. Brak jest kryteriów oceny skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji.