E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Druki do pobrania

Tytuł
Instrukcja w sprawie wymagań sanitarno-higienicznych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
1 file(s) 13 downloads
Higiena dzieci i młodzieży 6 lipca 2020
ZLK4
1 file(s) 11 downloads
Epidemiologia 7 stycznia 2020
ZLK3
1 file(s) 11 downloads
Epidemiologia 7 stycznia 2020
ZLK2
1 file(s) 5 downloads
Epidemiologia 7 stycznia 2020
ZLK1
1 file(s) 15 downloads
Epidemiologia 7 stycznia 2020
ZLB3
1 file(s) 5 downloads
Epidemiologia 7 stycznia 2020
ZLB2
1 file(s) 5 downloads
Epidemiologia 7 stycznia 2020
ZLB1
1 file(s) 10 downloads
Epidemiologia 7 stycznia 2020
Wniosek o wydanie pozwolenia na ekshumację
1 file(s) 11 downloads
Higiena komunalna 25 listopada 2019
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla poradni psychologiczno-pedagogicznej
1 file(s) 14 downloads
Higiena dzieci i młodzieży 17 lipca 2020
Formularz zgłoszenia zatruć NPS
1 file(s) 31 downloads
Epidemiologia 29 kwietnia 2020
Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów
1 file(s) 60 downloads
Higiena żywności i przedmiotów użytku 28 kwietnia 2020
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru
1 file(s) 14 downloads
Higiena żywności i przedmiotów użytku 28 kwietnia 2020
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
1 file(s) 5 downloads
Higiena żywności i przedmiotów użytku 28 kwietnia 2020
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów
1 file(s) 45 downloads
Higiena żywności i przedmiotów użytku 28 kwietnia 2020
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
1 file(s) 8 downloads
Higiena żywności i przedmiotów użytku 28 kwietnia 2020
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
1 file(s) 5 downloads
Higiena żywności i przedmiotów użytku 28 kwietnia 2020
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze
1 file(s) 24 downloads
Higiena żywności i przedmiotów użytku 28 kwietnia 2020
Zawiadomienie art. 56
1 file(s) 23 downloads
Nadzór zapobiegawczy 16 maja 2019
Zgloszenie podejrzenia choroby zawodowej
1 file(s) 11 downloads
Higiena pracy 16 maja 2019
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
1 file(s) 6 downloads
Higiena pracy 16 maja 2019
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
1 file(s) 8 downloads
Higiena pracy 29 kwietnia 2020
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej PIS
1 file(s) 8 downloads
Higiena pracy 29 kwietnia 2020
Karta oceny narazenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
1 file(s) 8 downloads
Higiena pracy 29 kwietnia 2020
Informacja o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych
1 file(s) 13 downloads
Higiena pracy 29 kwietnia 2020
Wniosek o wydanie opinii w drodze decyzji dla placówki wsparcia dziennego
1 file(s) 14 downloads
Higiena dzieci i młodzieży 17 lipca 2020
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla szkoły
1 file(s) 14 downloads
Higiena dzieci i młodzieży 17 lipca 2020
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego
1 file(s) 10 downloads
Higiena dzieci i młodzieży 17 lipca 2020
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla przedszkola
1 file(s) 15 downloads
Higiena dzieci i młodzieży 17 lipca 2020
Wniosek o wydanie decyzji sanitarnej dla żłobka
1 file(s) 10 downloads
Higiena dzieci i młodzieży 17 lipca 2020
inne niż BCG
1 file(s) 16 downloads
Epidemiologia 15 maja 2019
BCG
1 file(s) 8 downloads
Epidemiologia 15 maja 2019
ZLK5
1 file(s) 13 downloads
Epidemiologia 15 maja 2019

Comments are closed.