E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Bip Facebook Facebook

Higiena dzieci i młodzieży

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

  1. Kontrola przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych oraz sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły), opiekuńczych (żłobki, domy dziecka), szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Nadzór nad higieną procesu uczenia się i nauczania.
  3. Nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami w pracowniach szkolnych: chemicznych, fizycznych, komputerowych, warsztatach i laboratoriach – w szkołach i uczelniach wyższych.
  4. Nadzór nad przestrzeganiem wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  5. Wydawanie opinii na temat warunków sanitarno-higienicznych i technicznych obiektów przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczych, oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.
  6. Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Comments are closed.