Ibuprofen a COVID-19

Europejska Agencja ds. Leków informuje, że w chwili obecnej BRAK jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19. EMA na bieżąco monitoruje sytuację, a każda nowa dostępna informacja będzie wnikliwie analizowana pod kątem trwającej pandemii.

Czytaj więcej:

http://www.urpl.gov.pl/pl/informacja