Informacje dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2, Główny Inspektor Sanitarny opracował wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Plantatorzy / rolnicy zlecający badania (na własny koszt) powinni dokonać zapisu w zleceniu o poborze materiału do badania (wymazu z nosogardła) na terenie gospodarstwa, w którym obcokrajowiec odbywa kwarantannę.

  1. Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2. Warszawa, 08.05.2020 r.
  2. Lista laboratoriów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które wykonują badania PCR w kierunku Covid-19, stan na dzień 13 maja 2020 r.