Jak ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem?

Pamietajmy!!! Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny, w tym:

  • Częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
  • Unikanie bliskiego kontaktu z każdym kto ma gorączkę i kaszel.
  • Zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania. Chusteczkę należy natychmiast wyrzucić i umyć ręce!
  • Dokładne gotowanie mięsa i jajek.
  • Unikanie kontaktu z chorymi lub bezpańskimi zwierzętami.