Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – zalecenia dla dyrektorów szkół

Państwowy Powiatowy Inspektor w Augustowie, w związku z rozpoczęciem w dniu 1 września nowego roku szkolnego i stacjonarnym trybem nauczania, przekazuje informacje dotyczące organizacji kształcenia oraz zaleceń dla dyrektorów szkół:

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

Poniżej do pobrania dostępne są również materiały informacyjne dla rodziców i uczniów, zawierające wskazówki dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły: