KAMPANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje iż Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzację założeń kampanii prewencyjno – kontrolnej pt. ,,Dobry przepis na bezpieczeństwo’’skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego.

Celem kampanii Państwowej Inspekcji Pracy jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów  prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje oraz materiały dotyczące powyższej kampanii znajdują się na stronach internetowych  Głównego Inspektoratu Pracy – www.bhpnatak.pl