Kogo i gdzie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski obowiązuje do odwołania. Usta i nos zasłaniamy:

 • w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.),
 • w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.),
 • na drogach i placach (dotyczy również osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),
 • w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami itp.),
 • w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach i restauracjach),
 • w sklepach i na targowiskach,
 • w punktach usługowych,
 • na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków.

Ważne! Policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu identyfikacji. Mamy obowiązek uczynić to na ich prośbę.

Ważne! Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Nakaz nie dotyczy:

 • dzieci do 4 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem,
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia,
 • osób poruszających się samochodem, jeżeli: pasażerowie mieszkają ze sobą, gdy w samochodzie przebywa jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
 • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z interesantami lub klientami;
 • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych, jeżeli są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchownych sprawujących obrzędy religijne,
 • rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

😷 Dowiedz się więcej o nakazie zasłaniania nosa i ust ⤵⤵⤵

Opublikowany przez Kancelaria Premiera Niedziela, 19 kwietnia 2020