Kolejne obostrzenia w walce z koronawirusem

Większość Polaków stosuje się do wydawanych wcześniej zaleceń, jednak
w dalszym ciągu zdarzają się naruszenia tych zaleceń. W skutecznej walce
z koronawirusem najważniejsze jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Widać to na przykładzie innych krajów.

W dniu dzisiejszym w Polsce wprowadzone zostały więc kolejne ograniczenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Za złamanie nowych zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Co się zmienia?

1. Od 1.04.2020 r. obowiązują następujące ograniczenia w liczbie klientów:

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
  Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas (w tym nieczynnych) i liczby 3. Zasada ta dotyczy jedynie klientów danego sklepu czy punktu usługowego, nie dotyczy obsługi.
  PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie/banku są 3 kasy/stanowiska obsługi, to oprócz obsługi, w jednym momencie na terenie danego obiektu może przebywać 9 klientów.
 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
  W przypadku targów, straganów i bazarków, liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.
  PRZYKŁAD Jeżeli na osiedlowym bazarze jest 10 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 30 klientów.
 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
  W placówkach pocztowych w danym momencie może przebywać tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
  PRZYKŁAD Oznacza to, że w placówce są 4 okienka, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 8 osób.

2. Od 2.04.2020r. obowiązują następujące ograniczenia funkcjonowania sklepów budowlanych oraz obowiązki dla wszystkich sklepów:

 • Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane w weekendy będą zamknięte.
 • Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
  a) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach – sklepy będą miały obowiązek zapewnienia jednorazowych rękawiczek, jednak zalecane jest, aby klient miał ze sobą własne rękawiczki.
  b) w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.
  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich.

3. Od 2.04.2020r. zamknięte zostaną hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego). Do tego czasu goście aktualnie przebywający w/w obiektach, muszą się wykwaterować. Wykwaterowanie będzie musiało się odbyć najpóźniej w czwartek 2 kwietnia. Ograniczenie nie obejmuje osób:

 • objętych kwarantanną lub izolacją – jeżeli realizują ją w takim miejscu zgodnie z przepisami prawa,
 • wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
 • nocujących w związku z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych (np. pracownicy budowlani) oraz prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.

4. Od 1.04.2020 r. obowiązkową kwarantanną domową zostaną objęci wszyscy mieszkający z osobą kierowaną na kwarantannę . Zasady będą obowiązywały osoby przebywające w jednym mieszkaniu/domu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020. Domownicy/współlokatorzy osób, które rozpoczęły kwarantannę przed wejściem w życie nowych przepisów, nie będą poddawane kwarantannie.

5. Od 1.04.2020r. zamknięte zostają wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Dotyczy to WSZYSTKICH obiektów świadczących tego typu usługi, także MOBILNYCH!

6. Zawieszone zostaje wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.
Wyjątek stanowią sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

7. Wprowadzone zostają kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się:

 • Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
  Osoby niepełnoletnie będą mogły wyjść z domu tylko w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego.
 • Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
  Do odwołania wprowadzony zostaje całkowity zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.
  Z tego też powodu nie będzie można również korzystać z rowerów miejskich.
 • 2 metry – minimalna odległość między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są jedynie rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie! 

8. Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek stanowią jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

9. Od 2.04.2020 r. wprowadzony zostaje limit pasażerów również w pojazdach 9+ – zasada „liczba pasażerów = połowa miejsc siedzących w pojeździe”. rozszerzona zostaje także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.
PRZYKŁAD Jeżeli w busie jest 16 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 8 osób.

Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych, w tym taksówek!

10. Od 2.04.2020 r. pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom – stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, a pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

WSZYSTKIE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia