KONFRONTACJA Z ŻYCIEM CODZIENNYM STAWIA NOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ ANTYWIRUSOWĄ

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej  Higieny Dzieci i Młodzieży  są w stałym kontakcie z placówkami oświatowo –wychowawczymi. Prezentacje multimedialne oraz udzielane instruktaże są uzupełnieniem wiedzy na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny.


Dzieci i młodzież wyposażona w podstawowe informacje na w/w tematy chętnie podziela się wiedzą w swoich środowiskach rodzinnych i koleżeńskich.