Kontrola sanitarna

Kontrola sanitarna przeprowadzana jest na przejściach granicznych w naszym kraju – również w portach lotniczych i morskich.

Osoba wracająca do kraju otrzymuje do wypełnienia formularz, tzw. KARTĘ LOKALIZACJI, w którym podaje swoje podstawowe dane osobowe, namiary, a także deklarację stałego lub czasowego miejsca pobytu. Wskazuje też skąd przyjechała oraz gdzie byla.

Służby sanitarne dokonują także pomiaru temperatury podróżnym . Wynik powyżej 36,6°C nie oznacza w prawdzie, choroby ani nosicielstwa, ale warto to sprawdzić. Podobnie, temperatura w normie nie daje gwarancji, że dana osoba jest zdrowa.