Korzystanie z pływalni, saun i podobnych obiektów rekreacji podczas pandemii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dot. warunków korzystania z pływalni, saun i podobnych obiektów rekreacji podczas trwającej pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2