Kurs Małego Próbkobiorcy

Pod koniec lutego kolejna grupa augustowskich przedszkolaków wstąpiła w szeregi „Małych Próbkobiorców”. W myśl zasady „od teorii do praktyki” dzieci z grupy „Kubusie” w trakcie krótkiej pogadanki dowiedziały się dlaczego i jak należy dbać o jakość wody pitnej, w jakim celu wykonuje się badanie wody i jak prawidłowo pobrać próbkę wody do badań. Zapoznały się także ze sprzętem wykorzystywanym przez próbkobiorców. Zdobytą wiedzę „Mali próbkobiorcy” mogli wykorzystać w praktyce, pobierając samodzielnie próbkę wody do badań.