Kwarantanna Domowa

Dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-cov-2. Ponadto od 15 marca obowiązkową kwarantanną objęte są także osoby wracające z zagranicy (kwarantanna pod adresem wskazanym w karcie lokalizacyjnej).

Osoba wracająca z zagranicy niemająca możliwości odbycia kwarantanny w domu, będzie odbywać ją w miejscu wskazanym przez odpowiednie służby (taka informacja zostanie przekazana podczas przekraczania granicy).

Jeżeli zostałeś objęty kwarantanną, to przez 14 dni (liczone od chwili ostatniego kontaktu z zakażonym lub dnia powrotu z zagranicy) masz całkowity zakaz wychodzenia z domu – nawet gdy czujesz się dobrze i nie przejawiasz żadnych objawów choroby. Dotyczy to zarówno wizyt u lekarza, wyjść do sklepu, jak i spacerów w psem. U osoby odbywającej kwarantannę zakazane są również odwiedziny.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, szczególnie jeśli pojawi się gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy natychmiast zawiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Od 20 marca w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce zwiększona została kara za nieprzestrzeganie kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys.zł❗️

#zostańwdomu

Przebywając na kwarantannie możesz też skorzystać z aplikacji Kwarantanna domowa, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Więcej informacji o aplikacji oraz jej regulamin znajdziesz tutaj: