LIST ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA