Możliwość funkcjonowania kąpielisk w sezonie kąpielowym 2020 r.

PPIS w Augustowie, w związku z otrzymaną informacją z Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego w dniu 29.05.2020r., uprzejmie informuje, iż na stronie Serwisu kąpieliskowego zostały zamieszczone Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Link do dokumentu:  https://sk.gis.gov.pl/index.php/informacje

Ponadto przekazuję w załączeniu stanowisko PZH pismo znak: B-BK-547-73/20 z dnia 25.05.2020r. dotyczące możliwości funkcjonowania kąpielisk w sezonie kąpielowym 2020r oraz zalecenia dla samorządów gminnych, organizatorów kąpielisk i osób z nich korzystających.