Nowe narkotyki w Polsce – Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

Nowe narkotyki w Polsce – Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

Ukazał się czwarty już Raport dokumentujący działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, który przedstawia aktualną sytuację w kraju.  

Wersja elektroniczna Raportu  „Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018″jest dostępna na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport-G%C5%82%C3%B3wnego-Inspektora-Sanitarnego.Nowe-narkotyki-w-Polsce-2017-2018..pdf