Nowy projekt Rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w czerwcu 2019r. ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Zachęcamy do zapoznania się oraz wykorzystania w prowadzonej działalności.

W/w projekt dostępny do pobrania poniżej: