NOWY Region Kąpieliskowy Polski

W dniu 11.12.2019r. rozpoczęliśmy cykl spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych dotyczących organizacji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu augustowskiego pn. „NOWY Region Kąpieliskowy Polski”.

W spotkaniu inauguracyjnym skierowanym do jednostek samorządowych naszego powiatu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Augustowie, Gminy Nowinka i Gminy Płaska.

Wspólnie omówiono: obowiązujące przepisy prawne w zakresie organizacji kąpielisk i mowdk, stan wody w kąpieliskach/ mowdk w 2019r., korzyści płynące z tworzenia miejsc rekreacji wodnej dla powiatu augustowskiego, a także związane z tymi zagadnieniami trudności.

Poruszono także kwestię zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców naszego powiatu oraz turystów wynikających z kąpieli w miejscach tzw. „dzikich” plaż oraz zagospodarowanych plażach nie będących kąpieliskiem ani miejscem okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Dziękujemy wszystkim za przybycie, cenne uwagi i spostrzeżenia. Mamy nadzieję, że wspólne podjęcie tematu pozwoli na rozwój i promocję naszego regionu.