objęty nadzorem epidemiologicznym / objęty kwarantanną / hospitalizowany – co to oznacza ❓