Obowiązki przedsiębiorców branży spożywczej w związku z utrzymaniem stanu epidemii na obszarze kraju oraz wejściem w życie nowych ograniczeń:

Obowiązki przedsiębiorców branży spożywczej w związku z utrzymaniem stanu epidemii na obszarze kraju oraz wejściem w życie nowych ograniczeń:

 1. Bezwzględne przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych
  i handlowych w prowadzonej działalności związanej z „żywnością”,
 2. realizacja usług polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej
  lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki (powiadomienie właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zmianie formy działalności jest niezbędne),
 3. zakaz prowadzenia działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
 4. zakaz prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych,
 5. zapewnienie rękawiczek jednorazowego użytku lub środków do dezynfekcji rąk klientom obiektów handlowych,
 6. dokonywanie po każdym kliencie dezynfekcji stanowisk obsługi lub stanowisk kasowych,
 7. zwiększenie częstotliwości prowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji wózków
  i koszy przeznaczonych dla kupujących,
 8. zapewnienie „drożności” ciągów komunikacyjnych na hali sprzedaży umożliwiających poruszanie się klientów z zachowaniem bezpiecznej odległości.

Nadal obligatoryjnym jest prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem żywnościowym, celem zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych produktów spożywczych i potraw.

Ponadto, w związku ze zbliżającym się okresem przedświątecznym, bezwzględnie należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, ekspozycji, rotacji towaru, przestrzegając równocześnie zakazów i ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV -2.