Obowiązkowa kwarantanna dla osób wracających do Polski od 15 marca 2020 r.

Od niedzieli 15 marca na 10 dni granice naszego kraju zostały zamknięte dla cudzoziemców.

Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Po powrocie będą poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.

Co to oznacza?

Polacy wracający do Polski oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do kraju,  odbędą 14-dniową kwarantannę domową

Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy zostaną zarejestrowani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone.

Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.

Kogo z przyjeżdzających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:

 • osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
 • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki, np. kierowcy busów i autobusów,
 • załogi statku lub samolotu, którzy przekraczają granicę w ramach czynności zawodowych

W/w osoby nie będą musiały odbywać kwarantanny.

Z zamknięcia granic wykluczone m.in. osoby, które pracują za granicą i codziennie dojeżdżają do pracy. Dotyczy to zarówno Polaków pracujących za granicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie. Obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do pracy za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i nie są w takiej sytuacji objęci kwarantanną.

Wróciłem do kraju – na czym polega 14-dniowa obowiązkowa kwarantanna?

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

 • w żadnym wypadku nie wychodź z domu
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski
 • jeżeli masz objawy choroby, koniecznie zgłoś to telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie (tel. 87 643 32 80 do 1505 / tel. 609 572 678 lub 517 870 277 czynne całą dobę), a w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się, nie korzystając ze środków komunikacji miejskiej,  bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego (SP ZOZ w Augustowie, tel. 87 643 42 50 – lekarz/ tel. 87 644 43 48 – pielęgniarka)

Nie wszyscy obcokrajowcy objęci zakazem wjazdu do Polski

Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich jednak nadal będzie mogła przyjeżdżać do naszego kraju.

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

 • obywateli RP;
 • cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • osób, które posiadają Kartę Polaka;
 • dyplomatów;
 • osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych wykonujących zadania służbowe
 • cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach – nieuwzględnionych powyżej – komendant placówki Straży Granicznej po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)

Czy można wyjechać z Polski?

Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

W przypadku konieczności wyjazdu należy stosować się do wszystkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także monitorować komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus