OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI