Ocena ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 dla populacji UE/EOG i Wielkiej Brytanii.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 we Włoszech, ECDC opublikowała uaktualnioną ocenę ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 dla populacji UE/EOG i Wielkiej Brytanii.
Ocena ryzyka ECDC z dnia 23 lutego 2020 r: https://www.ecdc.europa.eu/en/current-riskassessment-novel-coronavirus-situation
Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 u osób z UE / EOG i Wielkiej Brytanii jest obecnie uważane za niskie do umiarkowanego.
Uzasadnienie:
 We wszystkich wcześniej zgłoszonych przypadkach w UE/EOG i Wielkiej Brytanii ustalone zostały powiązania epidemiologiczne oraz wprowadzono wyszukiwanie osób z kontaktu w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. W północnych Włoszech wdrożono nadzwyczajne środki w zakresie zdrowia publicznego i dokłada się starań, aby zidentyfikować, odizolować i przebadać laboratoryjnie osoby z kontaktu w celu powstrzymania epidemii. Prawdopodobieństwo dalszego szerzenia się zakażeń w UE/EOG i Wielkiej Brytanii uważa się za niskie, ale nie można go wykluczyć ze względu na wysoki poziom niepewności z kilkoma nieprzewidywalnymi czynnikami i stale zmieniającą się sytuację.
 Możliwość wprowadzenia nowych przypadków (tj. zawleczenia z dalszą lokalną transmisją) do krajów UE/EOG z innych krajów poza Chinami wydaje się wzrastać, ponieważ liczba zgłoszeń w krajach spoza UE/EOG stale rośnie. Wśród rosnącej liczby krajów zgłaszających przypadki COVID-19 są obecnie Izrael, Liban, Iran i Egipt, a liczba przypadków w krajach poza Chinami (Korea Południowa, Japonia) wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni. Zwiększa to również możliwość wprowadzenia zakażeń przez osoby podróżujące do UE/EOG z innych krajów poza Chinami.
 W przypadku utrwalonej transmisji zakażeń w UE/EOG konsekwencje zdrowotne dla osoby zakażonej uznawane są za umiarkowane do poważnych (moderate to high impact), szczególnie w przypadku populacji osób starszych z chorobami współistniejącymi (w tych grupach jest zgłaszanych najwięcej przypadków o ciężkim przebiegu)

Ryzyko wystąpienia klastrów związanych z COVID-19 w innych krajach UE / EOG i Wielkiej Brytanii, podobnych do tych we Włoszech, jest obecnie uważane za umiarkowane do wysokiego.
Uzasadnienie:
 Obecne wydarzenie we Włoszech wskazują, że lokalna transmisja mogła doprowadzić do powstania kilku klastrów, dla których powiązania epidemiologiczne z obszarami aktywnej transmisji SARS-CoV-2 nie były oczywiste. Zgromadzone dowody z klastrów zgłoszonych w UE/EOG i Wielkiej Brytanii wskazują, że po zaimportowaniu wirus powodujący COVID-19 może się bardzo szybko przenosić. Może to wynikać z występowania przypadków o łagodnych objawach, które nie powodują zachować prowadzących do skorzystania z opieki zdrowotnej. Wzrost liczby przypadków i wzrost liczby krajów poza Chinami zgłaszających te przypadki rozszerza potencjalne drogi importu zakażeń do UE/EOG i Wielkiej Brytanii.
 Konsekwencje takich klastrów w UE/EOG byłyby umiarkowane do wysokich, szczególnie gdyby dotyczyły one szpitali i konieczna była izolacja dużej liczby pracowników opieki zdrowotnej. Konsekwencje zdrowotne dla grup wrażliwych w dotkniętych szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej są uważane za poważne, w szczególności dla osób starszych.
 Rygorystyczne środki w zakresie zdrowia publicznego, które zostały wdrożone natychmiast po zidentyfikowaniu włoskich przypadków COVID-19, zmniejszą skutki takich ognisk/klastrów, jak również dalsze rozprzestrzenianie się.
Według ECDC ryzyko dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary aktywnej transmisji wirusa jest obecnie wysokie
Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov
Uzasadnienie:
 Ogólna liczba zgłoszonych przypadków na obszarach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 jest wysoka lub rośnie. Istnieją jednak istotne wątpliwości dotyczące możliwości przenoszenia wirusa oraz niedostatecznego wykrywania (under-detection), szczególnie w przypadkach o łagodnym przebiegu lub bezobjawowych.
 W przypadku osób zamieszkujących lub odwiedzających obszary aktywnej transmisji konsekwencje zdrowotne jednej lub więcej infekcji są uważane za poważne (high impact), szczególnie w przypadku starszych populacji z chorobami współistniejącymi, ponieważ w tych grupach odsetek przypadków o ciężkim przebiegu jest wysoki. Konsekwencje będą zależne również od możliwości i dostępności opieki zdrowotnej podczas epidemii.
Według ECDC ryzyko dla systemu opieki medycznej w krajach UE/EOG i Wielkiej Brytanii w szczycie sezonu grypowego jest uznawane za niskie do umiarkowanego.
Uzasadnienie:
● Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w szczycie sezonu grypowego 2019-2020 szacuje się na niskie, co jest związane z utrzymującą się niską liczbą zgłoszonych przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii. Większość krajów zgłosiła aktywną transmisję wirusa grypy w tygodniu 7/2020, ale odsetek próbek dodatnich w systemie nadzoru Sentinel nieznacznie maleje; w niektórych krajach UE/EOG szczyt zachorowań na grypę mógł już minąć: https://flunewseurope.org
 Gdyby znaczny wzrost liczby przypadków COVID-19 zbiegł się z wysokim poziomem aktywności grypy, potencjalne obciążenie systemów opieki zdrowotnej byłoby umiarkowane do wysokiego (moderate to high impact). Zwiększona liczba przypadków wymagałaby dodatkowych zasobów do wykonywania badań laboratoryjnych, opieki klinicznej, nadzoru i wyszukiwania osób z kontaktu. Zwiększona transmisja może spowodować dalszą presję na systemy opieki zdrowotnej. Sytuacja pogorszyłaby się, gdyby znaczna liczba pracowników ochrony zdrowia została zakażona.