E-mail

psse_augustow@epoczta.pl
 

Tel.

87 643 32 80
87 643 41 16

Bip Facebook Facebook

Ogłoszenia/komunikaty

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie augustowskim

Dzienny raport województwo podlaskie COVID-19

Stan na dzień 28.09.2020 godz. 11:00 Zobacz też: Aktualizacja danych o liczbie osób zakażonych koronawirusem w Polsce Sytuacja epidemiologiczna w powiecie augustowskim

Aktualizacja danych o liczbie osób zakażonych koronawirusem w Polsce

Stan na 28.09.2020 godz. 10.30 „Mamy 1306 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: wielkopolskiego (200), mazowieckiego (152), kujawsko-pomorskiego (152), pomorskiego (150), małopolskiego (134), lubelskiego (87), śląskiego (83), podkarpackiego (73), podlaskiego (59), łódzkiego (57), lubuskiego (39), opolskiego (35), dolnośląskiego (28), zachodniopomorskiego (25), świętokrzyskiego (18), warmińsko-mazurskiego (14). Z przykrością informujemy o śmierci 15 osób zakażonych […]

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – POWIATY

Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi). Zmiany będą obowiązywać od soboty (26.09). Powiat augustowski w zielonej strefie.#Dbajmyosiebie

UWAGA!!!

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Zagrożenie: W wyniku urzędowej kontroli i badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność bakterii Salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj w 3 z 5 badanych próbek. Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy poinformował o zaistniałej sytuacji producenta oraz nadzorujący go organ – Powiatowego Lekarza Weterynarii […]

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r.

📌 Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r.⬇️😷😷😷 https://www.gov.pl/web/gis/zasady-odbywania-kwarantanny-i-izolacji-obowiazujace-od-2-wrzesnia-2020-r?

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z POWROTEM DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

📌 Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek. 🏫 Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy zMinisterstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia przygotował materiały informacyjne dla rodziców – Jak bezpiecznie powrócić do szkół.

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu pn. ODELO PRESTIGE Quality line, SELLA, UGNIATACZ DO ZIEMNIAKÓW POTATO SMASHER ❗️ Więcej informacji tutaj 👇 https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-wyrobu-do-kontaktu-z-zywnoscia-migracja-pierwszorzedowych-amin-aromatycznych-z-produktu

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Wykrycie pałeczek Salmonella Enteritidis w środowisku fermy kur niosek i związane z tym ryzyko zakażenia jaj ❗️ Więcej informacji tutaj 👇 https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wykrycie-paleczek-salmonella-enteritidis-w-srodowisku-fermy-kur-niosek-i-zwiazane-z-tym-ryzyko-zakazenia-jaj?

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Wycofanie produktu pn. PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella Enteritidis ❗️ Więcej informacji tutaj 👇 https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-produktu-pn-palka-kurczaka-mrozona-600-g-ze-wzgledu-na-wykrycie-obecnosci-bakterii-salmonella-enteritidis?fbclid=IwAR37ucklwOCspiYykru1GfmaRvytRP8GZ368KnrkLvz8oHfzkADPs0ko8Fs

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce:

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Wycofanie jednej partii produktu pn. Chipsy bananowe, 250 g❗️ Więcej informacji tutaj👇 https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-jednej-partii-produktu-pn-chipsy-bananowe-250-

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Wycofanie partii produktu pn. Metka cebulowa, 180 g ze względu na wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes❗️ Więcej informacji tutaj👇 https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-partii-produktu-pn-metka-cebulowa-180-g

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Wycofanie dwóch partii mięsa drobiowego ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella Enteritidis❗️ Więcej informacji tutaj 👇 https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-dwoch-partii-miesa-drobiowego-ze-wzgledu-na-wykrycie-obecnosci-bakterii-salmonella-enteritidis?fbclid=IwAR3uYqGcaDppHgPEYFls8lLhwomQ_UWOUI-EfjZYSb5iloP-2LUmaW5Ba1I

Organizacja żywienia w szkole

WSKAZANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ORGANIZACJI ŻYWIENIA W SZKOLE: Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. […]

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Kontrole wesel w powiecie

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo weselników 🎂👰🤵💐 pracownicy PSSE w Augustowie wraz z policjantami z KPP w Augustowie wspólnie sprawdzają sale weselne w powiecie augustowskim w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego w związku ze stanem epidemii.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25.08.2020r. dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

KONKURS „AKTYWNE WAKACJE”

Aktywność fizyczna niesie za sobą korzyści dla zdrowia. Zmniejsza ryzyko wielu chorób, pozwala utrzymać dobrą formę fizyczną i psychiczną. Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna w każdym wieku. U dzieci i młodzieży wpływa korzystnie na rozwój fizyczny, osobowościowy i społeczny. U osób dorosłych pozwala osiągnąć mobilność i niezależność, poprawiając ogólną jakość życia. Dlatego w każdym wieku […]

Podziękowanie

OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU CAMP SERWY

Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – zalecenia dla dyrektorów szkół

Państwowy Powiatowy Inspektor w Augustowie, w związku z rozpoczęciem w dniu 1 września nowego roku szkolnego i stacjonarnym trybem nauczania, przekazuje informacje dotyczące organizacji kształcenia oraz zaleceń dla dyrektorów szkół: https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow Poniżej do pobrania dostępne są również materiały informacyjne dla rodziców i uczniów, zawierające wskazówki dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły:

Wzmożone kontrole w powiecie augustowskim

W powiecie augustowskim trwają wzmożone kontrole, m.in w sklepach i supermarketach, w punktach gastronomicznych, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych oraz dyskotekach. Kontrole dotyczą przestrzegania przepisów prawa odnoszących się do obowiązującego stanu epidemii. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu augustowskiego oraz turystów, kontrolę przeprowadzono również w Augustowskim Amfiteatrze przed Koncertem Wakacyjnej Tarasy Dwójki.

Nowe Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w związku z decyzjami podjętymi na 95 posiedzeniu wydała poniższe komunikaty:  KOMUNIKAT XI dotyczący informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych […]

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

OGŁOSZENIE O OFERTOWYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

🔸 Zagrożenie:W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej w jednej partii „Mielonki tyrolskiej” Kraina Wędlin wykryto bakterie Listeria monocytogenes. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. 🔸 Działania:W dniu 30.07.2020 r. po otrzymaniu badań mikrobiologicznych producent zgodnie z obowiązującą procedurą podjął decyzję o wycofaniu produktu z rynku. W związku z tym podjął […]

Ostrzeżenie publiczne

Wycofanie produktów pn. ,,SER KORYCIŃSKI SWOJSKI, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego”, wszystkie rodzaje. Zagrożenie: W trakcie badań urzędowych przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność Listeria monocytogenes w 2 z 5 pobranych próbek, gronkowców koagulazo-dodatnich w 5 z 5 próbek oraz enterotoksyn gronkowcowych w 1 z 5 próbek produktu pn. ,,SER KORYCIŃSKI SWOJSKI […]

WAŻNY KOMUNIKAT

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

🔸 Zagrożenie:Na podstawie badań przeprowadzonych przez władze Austrii stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2779 ± 1034 µg/kg) w partii oleju z ryżu objętej komunikatem. Na podstawie tych wyników badań władze Austrii uznały tę partię oleju za produkt niebezpieczny. 🔸 Działania:Holenderski podmiot Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading poinformował swoich odbiorców o ryzyku związanym […]

Podziękowanie

Pragniemy serdecznie podziękować Staroście Augustowskiemu za sfinansowanie zakupu laptopa 💻 i innego wyposażenia. Otrzymany sprzęt pozwoli nam jeszcze sprawniej zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu 🙂👍💐

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

🔸 Zagrożenie:Dwa rodzaje produktów w puszkach wymienione poniżej są wycofywane z obrotu w Polsce.Ze względu na niewłaściwą jakość opakowania (puszki) tzn. brak hermetycznego zamknięciai możliwość wycieku zawartości, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. 🔸 Działania:Produkty wskazane w komunikacie zostały dostarczone do odbiorców w Polsce w czerwcu i w lipcu 2020 r. przez węgierskiego producenta […]

OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI

Bezpieczne wybory

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w lokalach wyborczych ⚠️ ❗️ Pamiętaj o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa:🧓🏻👴🏻 seniorom🤰 kobietom w ciąży👨‍👩‍👧‍👦 osobom z dziećmi do 3 lat👨‍🦽 osobom z niepełnosprawnościami

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

🔸 Zagrożenie:W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez organy urzędowej kontroli żywności ustalono, że jednym z odbiorców produktu pn. Hamburger drobiowy, numer partii: 294/VI, w którym w wyniku badań urzędowych wykryto bakterie Listeria monocytogenes (ostrzeżenie z dnia 08.07.2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/wycofanie-wskazanych-partii-produktu-hamburger-xxl-drobiowo-wieprzowy-oraz-hamburger-drobiowy-ze-wzgledu-na-wykrycie-obecnosci-bakterii-listeria-monocytogenes/) był podmiot CATERING SERVICE Sp. z o.o. Odbiorca ten wykorzystał kwestionowany produkt do produkcji produktów „Hamburger […]

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

🔸 Zagrożenie:W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w jednej partii hamburgera drobiowego oraz w jednej partii hamburgera drobiowo-wieprzowego wykryto bakterie Listeria monocytogenes. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. 🔸 Szczegóły dotyczące produktów:Produkt – Hamburger XXL drobiowo-wieprzowy, 450 gNumer partii: 276/VITermin przydatności do spożycia: 16.07.2020Producent: Konspol Holding […]

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

🔸 Zagrożenie:Główny Inspektor Sanitarny informuje, że firma Celiko S.A. poinformowała o dobrowolnym i zapobiegawczym wycofaniu 3 partii produktów „Frupp Jabłko”, „Frupp Kids jabłko – marakuja”, „Frupp Kids jabłko – jagoda” ze względu na stwierdzenie obecności ciała obcego – plastikowego elementu w surowcu użytym do produkcji tych partii.🔸 Działania:W wyniku działań kontrolnych procesu produkcyjnego kolejnych partii […]

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Wytyczne GIZ, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

WYTYCZNE GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 1 file(s) 140.67 KB pobierz

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dn.2.07.2020r. dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 file(s) 4.15 MB pobierz

Klimatyzacja w środkach komunikacji publicznej

Prezentujemy opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dotyczącą stosowania klimatyzacji w środkach komunikacji publicznej

Stosowanie klimatyzatorów typu split w podmiotach leczniczych

Prezentujemy opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dotyczącą stosowania klimatyzatorów typu split w podmiotach leczniczych w dobie epidemii, w kontekście zapewnienia właściwej temperatury (schłodzenia powietrza) pomieszczeń podczas upalnych dni w salach chorych, dyżurkach lekarzy i pielęgniarek oraz gabinetach zabiegowych.

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Zagrożenie: W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację ołowiu na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Szczegóły dotyczące produktu: Nazwa produktu: Granit talerz deserowy 20cm czarny NBC Marka: ALtOM DESIGN Importer: Altom Sp. z o. o. sp. k. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno Kod produktu/ numer partii: KZ/19/182 Kod kreskowy: 5907508109394 […]

OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Zagrożenie: Obecność bakterii Listeria monocytogenes wykryto w trakcie badań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej w 2 z 5 badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Szczegóły dotyczące produktu: Produkt: ,,Boczek wędzony” Kraina Wędlin Producent: Goodvalley Sp. z o.o., ul. Młyńska 43b, 77-320 Przechlewo, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 22030207 WE Dystrybutor: Jeronimo […]

#GASZYN CHALLENGE

#GaszynChallenge Zadanie wykonane💪 Dziękujemy Augustowskie Centrum Edukacyjne za nominację 😁👍Z ogromną radością wykonaliśmy wyzwanie dla WIELKIEGO Małego Wojownika – Kubusia Suchodoła z Hajnówki ❤️Zachęcamy wszystkich do wsparcia Kubusia i innych dzieci chorych na SMA! Liczy się każda złotówka!Link do zrzutki: https://www.siepomaga.pl/kubus Do dalszej zabawy i wsparcia nominujemy:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w AugustowiePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w SejnachPowiatową […]

Bezpieczeństwo sanitarne w lokalach wyborczych

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa. Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, […]

WAŻNY KOMUNIKAT

Aplikacja ProteGO Safe

ProteGO Safe to polska aplikacja powiadamiająca o kontakcie z koronawirusem. Ma ona pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Im więcej osób będzie z niej korzystało, tym szybciej i skuteczniej ograniczone zostanie tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. To także profesjonalna pomoc zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób. Aplikacja korzysta z API […]

WAŻNY KOMUNIKAT

Wytyczne dotyczące funkcjonowania campingów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Jeżeli jesteś właścicielem campingu, albo zarządzasz takim obiektem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje. INSTRUKCJE DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYM I ZUŻYTYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO

Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Od 6 czerwca przywrócona została działalność basenów i saun pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś właścicielem basenu lub sauny, albo zarządzasz takim obiektem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. zapewnij 2 m odległości klientów od kasy dezynfekuj kluczyk/bransoletkę i szafkę po każdym kliencie usuń krzesła i ławki w poczekalniach regularnie […]

INFOLINIA DLA OBYWATELA

ZMIANY OD 6 CZERWCA – IV etap znoszenia obostrzeń

Od 6 czerwca w Polsce zostają wprowadzone kolejne poluzowania wynikające z IV etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. Co się zmienia? 1. HOTELE W PEŁNI OTWARTE W hotelach znów działać baseny, siłownie, kluby fitness. Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne. 2. WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE DO 150 OSÓB Możliwa jest już […]

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Instrukcja w zakresie organizacji stacjonarnych obozów pod namiotami

ZMIANY OD 30 MAJA – IV etap znoszenia obostrzeń

Od 30 maja w Polsce obowiązuje IV etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 Co się zmieniło? 1. W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO ZASŁONIĘCIE UST I NOSA Zasłanianie nosa i ust w otwartej przestrzeni nie jest konieczne tylko pod warunkiem zachowania 2-metrowego odstępu od innych osób. Nakaz zasłaniania ust i nosa nadal obowiązuje […]

Możliwość funkcjonowania kąpielisk w sezonie kąpielowym 2020 r.

PPIS w Augustowie, w związku z otrzymaną informacją z Departamentu Higieny Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego w dniu 29.05.2020r., uprzejmie informuje, iż na stronie Serwisu kąpieliskowego zostały zamieszczone Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Link do dokumentu:  https://sk.gis.gov.pl/index.php/informacje Ponadto przekazuję w załączeniu stanowisko PZH pismo znak: B-BK-547-73/20 z […]

31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu 🚭

Światowy Dzień Bez Tytoniu ustanowiono w 1987 roku. Wprowadzony został przez WHO ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych od tytoniu. Ma na celu zwrócenie uwagi na powszechność nałogu palenia i jego negatywne skutki zdrowotne. W tym roku obchodzony jest pod hasłem – Ochrona młodzieży przed manipulacjami przemysłu tytoniowego. Palenie tytoniu nadal jest poważnym problemem, […]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy

Informacja-o-wyniku-naboruPobierz

IV etap znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 Zmiany od 30 maja 2020r.: 1. W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO ZASŁONIĘCIE UST I NOSA Zasłanianie nosa i ust w otwartej przestrzeni nie będzie konieczne tylko pod warunkiem zachowania 2-metrowego odstępu od innych osób. Nakaz zasłaniania ust i nosa nadal będzie obowiązywał m.in. […]

Ogłoszenie

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie,informują, że w dniach od 01 do 10 czerwca bieżącego roku na terenie miasta Augustowa odbędzie się okresowe płukanie sieć wodociągowej. W związku z powyższym może wystąpić czasowe zabarwienie wody oraz spadek ciśnienia w sieci. Za utrudnienia przepraszamy. W razie pytań prosimy o kontakt ze Spółką pod […]

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia opracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi. W/w zalecenia odnoszą się do kwestii obowiązków zarządzających budynkami mieszkalnymi w kontekście utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, stosowania środków dezynfekcyjnych, wykonywania usług przez pracowników technicznych w lokalach mieszkalnych,a także wyposażenia […]

DBAJMY O CZYSTOŚĆ PRZESTRZENI MIEJSKICH!!!

Plakat do pobrania:

Film instruktażowy Zespołu Fizjoterapeutów Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie  zachęca do skorzystania z filmu instruktażowego przygotowanego przez Zespół Fizjoterapeutów Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu. Filmik zawiera zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, został przygotowany dla osób,  które w wyniku panującej epidemii, narażone są na dolegliwości wynikające z ograniczonej aktywności ruchowej. Materiał dostępny jest […]

Interpretacja MZ ws. organizowania przyjęć typu: komunie, wesela, konsolacje, urodziny etc. w lokalach gastronomicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia interpretację dokonaną przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie organizowania przyjęć typu: komunie, wesela, konsolacje, urodziny etc. w lokalach gastronomicznych. Jednocześnie, w ślad za wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego informuję, że kolejne etapy znoszenia wprowadzonych ograniczeń związanych ze zwalczaniem i ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARSCoV-2, mogą zakładać likwidację zakazu […]

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przekazuje zaktualizowaną wersję „Wytycznych MRiRW i GIS  dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2. Warszawa, 25.05.2020 r.” oraz zaktualizowany schemat postępowania w drive-thru. Jednoczenie informuję, iż lista punktów mobilnych pobierania wymazów pod kątem zakażenia koronawirusem i godzin ich otwarcia jest […]

Gdzie wyrzucić maseczki i rękawiczki?

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

KOMUNIKAT Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje od poniedziałku 25 maja 2020r. przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnychw godz. 730  – 1505 Sprawy można załatwić również telefonicznie w godzinach urzędowania pod nr telefonu: Sekretariat: tel/fax: 87 643 32 80 tel. 87 642 41 16 lub przesyłając dokumenty na adres e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

Rekomendacje dla placówek dziennego pobytu

Rekomendacje dla wszystkich placówek dziennego pobytu przygotowane zostały wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia i zostaną przekazane wojewodom oraz samorządom i prowadzącym placówki. Dotyczą one przede wszystkim organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w placówkach. To m.in. zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust […]

Czyszczenie i dezynfekcja wykładzin dywanowych/ dywanów a SARS-CoV-2

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie czyszczenia i dezynfekcji wykładzin dywanowych/dywanów, najbardziej skutecznymi rozwiązaniami chroniącymi przed transmisją zakażeń stanowią najprostsze środki – m.in. regularne mycie i dezynfekcja powierzchni, w tym również regularne czyszczenie/pranie wykładziny dywanowej w pomieszczeniu (w zależności od obiektu/placówki nawet codzienne). Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób przebywających w obiektach/placówkach, w […]

Fontanny, tężnie uliczne a ryzyko szerzenia się SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dot. warunków uruchomienia fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych.

Korzystanie z pływalni, saun i podobnych obiektów rekreacji podczas pandemii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dot. warunków korzystania z pływalni, saun i podobnych obiektów rekreacji podczas trwającej pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2

Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne a przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Informacje dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2, Główny Inspektor Sanitarny opracował wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Plantatorzy / rolnicy zlecający badania (na własny koszt) powinni dokonać zapisu w zleceniu o poborze materiału do badania (wymazu z […]

Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które […]

LECZENIE DZIECKA NIE MUSI BYĆ STRASZNE. BAJKI DLA MŁODSZYCH DZIECI I ICH OPIEKUNÓW POMOCNE W KONTAKCIE DZIECKA ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA.

Pandemia koronawirusa sprawia, że przyszło nam mierzyć się z całkiem nową rzeczywistością. Choroba, wizyta u lekarza czy pobyt w szpitalu to dla dziecka bardzo stresujące wydarzenia. Dlatego warto przygotować je do takich sytuacji. Przezwyciężeniu strachu przed szpitalem czy wizytą w przychodni w przyjazny i zrozumiały sposób pomogą zamieszczone poniżej bajki dla dzieci, stworzone przez studentów […]

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2

Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług salonów kosmetycznych pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Jeśli pracujesz w zakładzie fryzjerskim lub zarządzasz takim zakładem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom. Pamiętaj: przyjmuj klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Pamiętaj, że poczekalnie są wyłączone z użytku; przy wykonywaniu usługi […]

Wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług salonów kosmetycznych pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Jeśli pracujesz w gabinecie kosmetycznym lub zarządzasz takim gabinetem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom. Pamiętaj: przyjmuj klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Pamiętaj, że poczekalnie są wyłączone z użytku; przy wykonywaniu usługi […]

Koronawirus – Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo! Niecodzienna sytuacja związana z epidemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań – jak funkcjonuje transport publiczny, do kiedy są kontrole na granicy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko. Odpowiedzi na te i inne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładka jest na bieżąco aktualizowana. Pytania są podzielone tematycznie, a interesujące nas sprawy można […]

OTWARCIE PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI

Zgodnie z rekomendacją rządu od dnia 6 maja 2020r. organy założycielskie  placówek opieki nad  dziećmi /żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania/  mogą podjąć decyzję o ponownym otwarciu, biorąc pod uwagę  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.  Główny Inspektor Sanitarny  po szczegółowych konsultacjach z innymi jednostkami rządowymi, wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach […]

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek

Od 4 maja 2020r. uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek. Instytucje te mogą zostać ponownie otwarte pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noclegowe mogą być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie […]

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy RP❗️

Od 4 maja 2020 r. (poniedziałek) obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy RP nie dotyczy: ✅ uczniów i studentów pobierających naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym (trzeba to udokumentować!); ✅ osób, które przekroczyły granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w RP lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych […]

Szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla placówek oświatowych

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 file(s) 2.06 MB pobierz

Profilaktyka dla najmłodszych 👦👶👧, czyli „Bajka o wirusie”

https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg

KORONAWIRUS – CZY MOŻNA JEŚĆ LODY ,,NA ULICY”?

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE ŻYWNOŚCI I COVID-19 Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności? Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. Informacja EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route EFSA podkreśla, że na […]

II etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Wytyczne dla obiektów/placówek

Pierwszy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 wprowadzony został od poniedziałku 20 kwietnia 2020r. (czytaj tutaj). Drugi etap znoszenia ograniczeń rozpocznie się 4 maja 2020r. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach […]

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przekazuje zalecenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku kierowane do przedsiębiorców branży spożywczej w kontekście zagrożenia koronawirusem i wprowadzonym na obszarze kraju stanem epidemii: Zalecenia dla zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję żywności, w tym […]

Informacje dla rolników dot. Covid-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostały zamieszczone wytyczne/informacje dla rolników dot. COVID-19: https://gis.gov.pl/zywnosc-iwoda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/ W dokumencie zawarte są podstawowe wytyczne dotyczące higieny, dystansu społecznego jak również kwarantanny rolnika, w czasie której jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia, może on wykonywać prace w swoim gospodarstwie (więcej szczegółów w […]

Zalecenia dla konsumentów w związku z sytuacją epidemiologiczną

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), obecnie brak jest dowodów sugerujących przenoszenie SARS-CoV-2 przez żywność. COVID-19 jest chorobą układu oddechowego, a podstawową drogą przenoszenia jest bezpośredni kontakt między osobami. Niemniej, podczas zakupu żywności przestrzegaj poniższych zaleceń: rób zakupy spożywcze w sklepie, w którym robiłeś je dotychczas → unikniesz […]

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną za 2019 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że ukazał się Raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną za 2019 rok. W dokumencie zawarto szczegółową analizę bieżącej sytuacji o zatruciach nowymi narkotykami w Polsce na tle lat ubiegłych. Ponadto w  raporcie zamieszczono informację o  zgonach mogące mieć związek z zażyciem środków […]

Podziękowanie

Pragniemy wyrazić wdzięczność firmie AQUAEL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny z Dubowa Drugiego za życzliwy gest i wsparcie w postaci przyłbic (20 szt.). Dziękujemy 😁👍💐

Kwarantanna / Izolacja – co to oznacza❓ czym się różni❓

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej pojęcia kwarantanna i izolacja są bardzo często mylone, bądź stosowane zamiennie. Jednak musimy pamiętać, że: KWARANTANNA ≠ IZOLACJA Poniżej przedstawiamy infografiki wyjaśniające oba pojęcia.

Profilaktyka dla najmłodszych – 10 ZASAD WIRUSOOBRONY

(źródło: http://www.dwukropek.com.pl)

Kogo i gdzie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski obowiązuje do odwołania. Usta i nos zasłaniamy: w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.), w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.), na drogach i placach (dotyczy również […]

JAK SAMODZIELNIE WYKONAĆ MASECZKĘ? 😷 – instrukcja ✂️🧵

Maseczkę można wykonać własnoręcznie. Wystarczy kawałek materiału oraz dwie gumki, np. recepturki. Rodzaje tkaniny, z których powinna być wykonana maseczka znajdziesz tutaj. Jeżeli używasz lekkiego materiału, zwielokrotnij liczbę warstw tkaniny. Skorzystaj z przykładowego wzoru wykrojnika. Maseczka powinna być wiązana z tyłu na troki lub mieć gumki umożliwiające założenie jej za uszy. W części środkowej powinna […]

I etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Pierwszy z czterech etapów znoszenia ograniczeń wprowadzony zostanie od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań. Działalność gospodarcza Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile […]

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej – wskazówki

Przypominamy, że od jutra (16 kwietnia 2020 roku) każda osoba poruszająca się w przestrzeni publicznej, będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Można stosować maseczkę, przyłbicę, a także szalik, chustkę, apaszkę lub inną część odzieży, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych! Jeżeli decydujemy się na maseczkę, […]

Podziękowanie

W tym trudnym czasie walki z pandemią koronawirusa, pragniemy serdecznie podziękować Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Podlaskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu za samochód otrzymany na użytek służbowy 🚙 Posłuży on m.in. do transportu materiału biologicznego.😁👍💐Dziękujemy także Staroście Augustowskiemu za przekazanie dwóch laptopów💻💻 i drukarki przenośnej 🖨 Otrzymany sprzęt pozwoli nam jeszcze sprawniej zadbać o […]

NUMERY KONTAKTOWE KORONAWIRUS

Zasady bezpieczeństwa na dłużej

W dniu dzisiejszym rząd polski wydłużył wszystkie obostrzenia wprowadzone w ramach walki z koronawirusem. Plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej zostanie przedstawiony po Świętach Wielkanocnych. Najważniejsze decyzje: Od 16 kwietnia br. obowiązkowe zasłanianie ust i nosa Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. […]

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Plakat - podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem 1 file(s) 491.23 KB pobierz

Dezynfekcja pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, w oparciu o opinię NIZP-PZH z dnia 2.04.2020 r., dotyczącą dezynfekcji pomieszczeńbiurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania, informuje. W obecnej sytuacji epidemicznej i szybkim rozprzestrzenianiu się zakażeń SARS-CoV-2 procedurę dezynfekcji pomieszczeń biurowych ozonem uważa za akceptowalną, jednak wyłącznie w […]

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałaniai zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych Ministerstwo Klimatu w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobęCOVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki […]

Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki?

ulotka - jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki? 1 file(s) 293.17 KB pobierz

#ZOSTAŃWDOMU

Ty też możesz zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa ❗️❗️❗️🧍🏠

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc. Co możesz zrobić? Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.  W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. […]

Odwołanie konkursu „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie z przykrością informuje, że z powodu epidemii koronawirusa, IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek” została odwołana. Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl oraz www.gis.gov.pl gdzie zamieszczane będą bieżące informacje

Obowiązki przedsiębiorców branży spożywczej w związku z utrzymaniem stanu epidemii na obszarze kraju oraz wejściem w życie nowych ograniczeń:

Obowiązki przedsiębiorców branży spożywczej w związku z utrzymaniem stanu epidemii na obszarze kraju oraz wejściem w życie nowych ograniczeń: Bezwzględne przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnychi handlowych w prowadzonej działalności związanej z „żywnością”, realizacja usług polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnejlub barowej prowadzonej w środkach […]

Profilaktyka dla najmłodszych

https://www.facebook.com/135889759813803/videos/250620362651255/

Kolejne obostrzenia w walce z koronawirusem

Większość Polaków stosuje się do wydawanych wcześniej zaleceń, jednak w dalszym ciągu zdarzają się naruszenia tych zaleceń. W skutecznej walce z koronawirusem najważniejsze jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Widać to na przykładzie innych krajów. W dniu dzisiejszym w Polsce wprowadzone zostały więc kolejne ograniczenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Za złamanie nowych zasad grozi […]

Informacja w sprawie wyrobów piekarniczych występujących w sprzedaży luzem

Informacja w sprawie wyrobów piekarniczych występujących w sprzedaży luzem

Bezpieczeństwo żywności w świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej – targowiska

Bezpieczeństwo żywności w świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) Link do zaleceń:

Bezpieczeństwo żywności w świetle obecnej sytuacji epidemiologicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, w związku z zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności w kontekście zaistniałej sytuacji epidemiologicznej informuje: Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamieszczoną na stronie internetowej (http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe dane związane z występowaniem koronawirusów nie […]

Nowe zasady bezpieczeństwa

Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa. Podjęta przez polski rząd decyzja o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń ma za zadanie jak najszybciej zwalczyć koronawirusa w Polsce. W dniu dzisiejszym wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, które wejdą w życie jutro, tj. 25 marca 2020r. i będą obowiązywały do 11 kwietnia 2020r […]

Stan epidemii w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491) CO TO OZNACZA? Podwyższona została kara za nie przestrzeganie kwarantanny: z 5 tys. […]

objęty nadzorem epidemiologicznym / objęty kwarantanną / hospitalizowany – co to oznacza ❓

Kwarantanna Domowa

Dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-cov-2. Ponadto od 15 marca obowiązkową kwarantanną objęte są także osoby wracające z zagranicy (kwarantanna pod adresem wskazanym w karcie lokalizacyjnej). Osoba wracająca z zagranicy niemająca możliwości odbycia kwarantanny w domu, będzie odbywać ją w miejscu wskazanym przez odpowiednie służby (taka informacja zostanie przekazana […]

Kontrola sanitarna

Kontrola sanitarna przeprowadzana jest na przejściach granicznych w naszym kraju – również w portach lotniczych i morskich. Osoba wracająca do kraju otrzymuje do wypełnienia formularz, tzw. KARTĘ LOKALIZACJI, w którym podaje swoje podstawowe dane osobowe, namiary, a także deklarację stałego lub czasowego miejsca pobytu. Wskazuje też skąd przyjechała oraz gdzie byla. Służby sanitarne dokonują także pomiaru […]

Instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne a COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

LIST ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

Ibuprofen a COVID-19

Europejska Agencja ds. Leków informuje, że w chwili obecnej BRAK jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19. EMA na bieżąco monitoruje sytuację, a każda nowa dostępna informacja będzie wnikliwie analizowana pod kątem trwającej pandemii. Czytaj więcej: http://www.urpl.gov.pl/pl/informacja

Tylko 1 przypadek zakażenia w województwie podlaskim

Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku w województwie podlaskim nadal jest jedna osoba z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem ❗️ ❗️ ❗️ Treść oświadczenia opublikowana na oficjalnej stronie WSSE na Facebooku: https://www.facebook.com/wssebialystok/photos/a.942615319125381/2786918388028389/?type=3&theater

Obowiązkowa kwarantanna dla osób wracających do Polski od 15 marca 2020 r.

Od niedzieli 15 marca na 10 dni granice naszego kraju zostały zamknięte dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Po powrocie będą poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez […]

Zalecenia dla placówek handlowych i usługowych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju przygotowało zalecenia dla placówek handlowych i usługowych (w szczególności sklepów spożywczych, drogerii, placówek pocztowych, piekarni, pralni). W obiektach handlowych i usługowych zaleca się: Zwracać klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1-1,5m) Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie […]

Stan zagrożenia epidemicznego – decyzje

W 13.03.2020r. w naszym kraju został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego !!!W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowairusa, rząd podjął następujące decyzje: ❗️ Od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni. ❗️ Polacy powracający do kraju muszą odbyć 2-tygodniową kwarantannę domową. ❗️ Wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób. ❗️ Banki i […]

Zalecenia dla osób zarządzających miejscami użyteczności publicznej

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

https://www.youtube.com/watch?v=9oUr5jLoBkw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3lrRqblIDgYFFq6zW8G0lZ4p0swxIUuCOY_sk83mL9yaZeIV8RxMHcCaI

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

1. Często myj ręceNależy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoniW ciągu dnia dłonie dotykają wielu […]

Koronawirus – najczęściej zadawane pytania

Koronawirusy (CoV) są zidentyfikowane, jako ludzkie patogeny od lat 60. XX wieku. Zakażają ludzi i wiele innych kręgowców. U ludzi, koronawirusy wywołują przede wszystkim infekcje dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego, jednak objawy mogą się różnić od zwykłego przeziębienia do poważnych infekcji dolnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie płuc. Rezerwuarem wielu rodzajów koronawirusów są nietoperze, co […]

INFORMACJA dla branży handlowej

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnegodla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. W obiektach handlowych zaleca się: 1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). 2) Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych. 3) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję […]

KONFRONTACJA Z ŻYCIEM CODZIENNYM STAWIA NOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ ANTYWIRUSOWĄ

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej  Higieny Dzieci i Młodzieży  są w stałym kontakcie z placówkami oświatowo –wychowawczymi. Prezentacje multimedialne oraz udzielane instruktaże są uzupełnieniem wiedzy na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny. Dzieci i młodzież wyposażona w podstawowe informacje na w/w tematy chętnie podziela się wiedzą w swoich środowiskach rodzinnych i koleżeńskich.

Spotkania informacyjne dot. koronawirusa

Mijają kolejne dni na spotkaniach informacyjnych odnośnie zagrożenia koronawirusem przeprowadzane na terenie powiatu augustowskiego. Pracownicy PSSE w Augustowie przeprowadzają instruktaż mycia rąk oraz przypominają – Jak dbać o higienę rąk? Gdzie należy zgłosić się w przypadku zaobserwowania niepożądanych objawów w naszym organizmie?

Spotkania z augustowską młodzieżą

JAK PRAWIDŁOWO MYĆ RĘCE? i JAK CZĘSTO MYĆ RĘCE? JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM? Nigdy dość przypominania, dlatego młodzież ze szkół ponadpodstawowych na terenie naszego powiatu „odświeża” swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie w trakcie spotkań z pracownikami Inspekcji Sanitarnej.

Dzieci lubią czyste ręce

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-cov-2 pracownicy Inspekcji Sanitarnej zgodnie z obowiązującymi procedurami podjęli wzmożone działania w tym zakresie.  Wzmożono kontrole podległych placówek oświatowo- wychowawczych celem stwierdzenia przestrzegania obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych. Szczególną uwagę podczas kontroli zwracano na:  zapewnienie podstawowego wyposażenia w środki higieny osobistej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: mydło, ręczniki /suszarki/, papier toaletowy należyte […]

Kurs Małego Próbkobiorcy

Pod koniec lutego kolejna grupa augustowskich przedszkolaków wstąpiła w szeregi „Małych Próbkobiorców”. W myśl zasady „od teorii do praktyki” dzieci z grupy „Kubusie” w trakcie krótkiej pogadanki dowiedziały się dlaczego i jak należy dbać o jakość wody pitnej, w jakim celu wykonuje się badanie wody i jak prawidłowo pobrać próbkę wody do badań. Zapoznały się [...]

Informacja dla pracodawców – zmiany w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Informacja dla pracodawców – zmiany w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Augustowie informuje, że został zmieniony załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku […]

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem?

Pamietajmy!!! Aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny, w tym: Częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Unikanie bliskiego kontaktu z każdym kto ma gorączkę i kaszel. Zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i […]

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ

Została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Ocena ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 dla populacji UE/EOG i Wielkiej Brytanii.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 we Włoszech, ECDC opublikowała uaktualnioną ocenę ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 dla populacji UE/EOG i Wielkiej Brytanii. Ocena ryzyka ECDC z dnia 23 lutego 2020 r: https://www.ecdc.europa.eu/en/current-riskassessment-novel-coronavirus-situation Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 u osób z UE / EOG i Wielkiej Brytanii jest obecnie uważane za niskie do umiarkowanego. Uzasadnienie:  We […]

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: 1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i […]

Komunikat dla podróżujących

Warszawa, 23 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja Aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły szereg nadzwyczajnych środków, takich jak odwołanie obchodów Nowego Roku Księżycowego oraz zamknięcie kin i parków rozrywki. Ponadto został zawieszony transport publiczny, lotnisko Wuhan Tianhe zostało zamknięte […]

Ognisko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 – stan na dzień: 19.02.2020

Nowe informacje na dzień 19.02.2020: Informacja o przypadkach zakażenia nowym koronawirusem i miejscach ich występowania: ● od wczoraj (18.02.2020) odnotowano 1864 nowych przypadków oraz 139 kolejnych zgonów. Inne informacje: ● według stanu na dzień 18.02.2012 łączna liczba przypadków na statku wycieczkowym w Japonii wynosi 542 (w tym 254 przypadków bezobjawowych). Na chwilę obecną nie potwierdzono […]

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

Główny Inspektorat Sanitarny Aktualizacja* na dzień 14 lutego 2020 r. I. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa LUB (2) osób ze styczności z zakażonym Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne: Kryteria kliniczne Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych […]

E-papieros

E- papieros E-papieros to urządzenie, które coraz częściej jest wykorzystywane do zażywania substancji psychoaktywnych. Fora internetowe i grupy dyskusyjne to źródło handlu płynów do e-papierosa zawierających nielegalne substancje psychoaktywne, których użycie może skutkować zgonem. Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak […]

Biorąc nie jesteś sobą !!!

Biorąc – nie jesteś sobą ! Nie daj się oszukać przez sklepy internetowe oferujące „nowe narkotyki od niedawna nazywane „dopalaczami” – są one niebezpieczne ! Jak szkodzą? Upośledzają funkcje mózgu. Biorąc narkotyki tracisz zdolność do efektywnego myślenia i nauki ! Mówisz, że rodzina i przyjaciele są dla ciebie najważniejsi? – biorąc narkotyki krzywdzisz ich i […]

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. […]

Ognisko zakażeń nowym koronawirusem 2019-nCoV – stan na dzień: 29.01.2020

Nowe informacje na dzień 29.01.2020: Informacja o przypadkach zakażenia nowym koronawirusem i miejscach ich występowania: ● od wczoraj (28.01.2020) odnotowano 1485 nowych potwierdzonych przypadków oraz 26 kolejnych zgonów, ● w dniu 28.01.2020 odnotowano kolejne 3 potwierdzone przypadki w Bawarii w Niemczech. Wszystkie przypadki są osobami z tej samej firmy co przypadek zgłoszony w dniu 27.01.2020. […]

Wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS; MERS; 2019nCoV – Wuhan Chiny).

Badania diagnostyczne technikami molekularnymi PCR i Real-Time RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusami SARS; MERS; 2019nCoV – Wuhan Chiny  wykonywane są w laboratorium Zakładu Wirusologii NIZP-PZH – zgodnie z rekomendacjami WHO, ECDC i wiodących ośrodków zajmujących się badaniem 2019nCoV. Przed wysłaniem badania do NIZP-PZH należy wypełnić formularz zlecenia badania https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-Zlecenia-Badania.pdf Przesyłkę kierować do: NIZP-PZH, […]

Wszawica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi rozpowszechniania się wszawicy w placówkach oświatowo – wychowawczych przedstawia obowiązujące regulacje z tym związane. Pedikuloza /wszawica/ nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych  od 2008r. stanowiącym załącznik do obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób […]

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski: wszyscy podróżujący samolotem dostają […]

Zaświadczenia o jakości wody z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż od 2020r. zaświadczenia dotyczące jakości wody w wodociągu dla rolników oraz innych przedsiębiorców, wykorzystujących wodę pochodząca z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w prowadzonej działalności, będą wydawane przez właścicieli i zarządców wodociągów, a nie jak dotychczas przez tut. organ Inspekcji Sanitarnej. W związku z powyższym, osoby zgłaszające […]

Kurs Małego Próbkobiorcy

„Początkiem wszechrzeczy jest woda. Tales z Miletu (VII / VI p. n. e) Potrzebujemy jej by żyć, móc się rozwijać i normalnie funkcjonować. Ma wiele zastosowań. Używamy jej do spożycia oraz do celów sanitarno – bytowych. Ochrona jakości wody jest zbiorową odpowiedzialnością za wspólne korzyści. Ale czy cenimy wodę? Czy jej nie marnotrawimy? 13 grudnia […]

NOWY Region Kąpieliskowy Polski

W dniu 11.12.2019r. rozpoczęliśmy cykl spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych dotyczących organizacji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu augustowskiego pn. „NOWY Region Kąpieliskowy Polski”. W spotkaniu inauguracyjnym skierowanym do jednostek samorządowych naszego powiatu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Augustowie, Gminy Nowinka i Gminy Płaska. Wspólnie omówiono: obowiązujące przepisy prawne w zakresie organizacji kąpielisk […]

Ocena sezonu kąpielowego w powiecie augustowskim 2019

Informacja dla importerów żywności

w związku ze zmianą przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich – obowiązkowo będzie stosowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności system TRACES-NT (TRACES NEW TECHNOLOGY). Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają […]

Rozporządzenie MŚ w sprawie profilu wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż w dniu 14 listopada 2019r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U. z 2019r., poz. 2206). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 51 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 […]

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

W Polsce każdego dnia co najmniej 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV! 22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS. Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał, a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV. 1 […]

Światowy dzień rzucania palenia

Postawy Polaków wobec palenia tytoniu Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy […]

18 listopada -Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa, profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska jakim jest rozprzestrzeniająca się odporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujące zakażenia u człowieka. Antybiotyki nie są lekiem na zakażenia wywołane wirusami, na przykład przeziębienia lub grypę, są skuteczne jedynie w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Rozpoznanie rodzaju […]

Skąd się biorą produkty ekologiczne

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” Ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat. Główne założenie […]

STOP GRYPIE !!!

Grypa     to ostra choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową wywoływana przez wirus grypy, który atakuje przede wszystkim płuca i oskrzela. Zaostrza przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POCHP), astmę, zwiększa ryzyko wystąpienia udarów mózgu, zawału mięśnia sercowego i innych schorzeń  sercowo-naczyniowych, zwiększa liczbę hospitalizacji osób przewlekle chorych. Jak rozróżnić grypę od przeziębienia: ◊ objawy grypy pojawiają się w […]

KĄPIELISKO A MIEJSCE OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI

KĄPIELISKO A MIEJSCE OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI 1 file(s) 467.53 KB pobierz

Woda przeznaczona do spożycia dla ludzi

Opracowanie - Jakość wody do spożycia" 1 file(s) 1 MB pobierz

100 dni bez PET w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Augustowie

PET czyli politereftalan etylenu jest głównym tworzywem stosowanym w przemyśle spożywczym (różnego typu butelki, folie, słoiki, pojemniki). Niestety mimo swoich wielu zalet, nie są one obojętne dla żywności. Z badań wynika, że możliwe jest przenikanie niepożądanych substancji z opakowań PET do zawartych w nich produktów, co może okazać się istotne dla naszego zdrowia. PET  kryje […]

Spotkanie z emerytami w ramach uczczenia obchodów 100- Lecia Służb Sanitarnych w Polsce

Dnia 25 października  odbyło się spotkanie z emerytowanymi pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Augustowie w ramach obchodów 100-Lecia Służb Sanitarnych. Był to czas pełen wspaniałych wspomnień i wzruszeń.  „Sanepid” stał się miejscem wypełnionym wspomnieniami sięgającymi czasu powstania Sanepidu w Augustowie. Serdecznie dziękujemy za przybycie naszym szanownym gościom. Z największą przyjemnością będziemy Was gościć kolejny […]

Spotkanie z kołami gospodyń wiejskich

W dniu 22 października 2019 r. z inicjatywy samorządu województwa podlaskiego odbyło się spotkanie z kołami gospodyń wiejskich w Augustowie. Prelekcje przeprowadziła P. Bożena Szurgot kierownik HŻŻiPU tutejszej Stacji, która omówiła  wymagania higieniczno- sanitarne jakie należy spełnić przy produkcji żywności na małą skalę w warunkach domowych z wykorzystaniem sprzętów standardowo wykorzystywanych w kuchni w domu, […]

Nowy projekt Rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w czerwcu 2019r. ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Zachęcamy do zapoznania się oraz wykorzystania w prowadzonej działalności. W/w projekt dostępny do pobrania poniżej:

Rys historyczny Inspekcji Sanitarnej

 Historia powstania inspekcji sanitarnej Prace nad budowaniem systemu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce rozpoczęły się tuż po odzyskaniu niepodległości  już w 1918 roku. Pierwszym aktem prawnym regulującym system ochrony zdrowia w Polsce była PAŃSTWOWA ZASADNICZA USTAWA SANITARNA podpisana 8 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego,  Prezydenta Ministrów – Ignacego Paderewskiego oraz ówczesnego Ministra […]

OBCHODY 100 – LECIA SŁUŻB SANITARNYCH w AUGUSTOWIE

3 października 2019r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie zorganizowała uroczystości związane z obchodami 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie, gdzie Pani Agata Augusewicz – p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie powitała przybyłych gości. Odsłonięto symboliczny kamień upamiętniający jubileusz 100- lecia Służb Sanitarnych w Polsce oraz zostały […]

Czyste powietrze wokół nas

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS ” Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, w wychowaniu zdrowotnym dziecka – pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób […]

ARS czyli jak dbać o miłość?

Nowoczesna edukacja dla młodzieży szkoły ponadpodstawowej  z zakresu profilaktyki uzależnień. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym, kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień opartym głównie o wartości wyznawane przez młodych ludzi. Młodzież dzięki udziałowi w programie zdobywać będzie wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na relacje międzyludzkie […]

Trzymaj Formę

Program Edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności fizycznej. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Augustowie zaprasza do wzięcia udziału w programie „Trzymaj Formę” . Na głównej stronie programu www.trzymajforme.pl widnieje prośba o rejestrację online. Aby szkoła zgłosiła chęć udziału w programie (warunek otrzymania materiałów edukacyjnych), nauczyciel musi kliknąć na „zapraszamy do rejestracji” dalej na dole strony […]

BIEG PO ZDROWIE

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowanej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia […]

Podstępne WZW

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest odpowiedzią na pojawiające się nowe przypadki  zakażeń HCV  i HBV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji  jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań […]

Znamię! Znam je?

Program ten poprzez popularyzację profilaktyki, prezentuje skuteczne metody zabezpieczania się przed groźnym nowotworem skóry. Patronat merytoryczny nad programem objęła Akademia Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Cel programu:             Zwiększenie świadomości młodzieży na temat czerniaka – jednego z najbardziej […]

KAMPANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje iż Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzację założeń kampanii prewencyjno – kontrolnej pt. ,,Dobry przepis na bezpieczeństwo’’skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego. Celem kampanii Państwowej Inspekcji Pracy jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem […]

Nadzór nad sprzedażą żywności produkowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich

Nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad sprzedażą żywności produkowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Produkcja żywności w tzw. „kuchniach domowych” oraz produkcja żywności pochodzenia niezwierzęcego (np. soków, dżemów, przecierów owocowych i warzywnych) prowadzona przez podmioty w ramach rolniczego handlu detalicznego podlegają rejestracji przez terenowo właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 63 Ustawy z dnia […]

Informacja dla zarządców pływalni

Informacja dla zarządców pływalni Na podstawie art.11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z […]

Nowe narkotyki w Polsce – Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

Nowe narkotyki w Polsce – Raport Głównego Inspektora Sanitarnego Ukazał się czwarty już Raport dokumentujący działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, który przedstawia aktualną sytuację w kraju.   Wersja elektroniczna Raportu  „Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018″jest dostępna na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport-G%C5%82%C3%B3wnego-Inspektora-Sanitarnego.Nowe-narkotyki-w-Polsce-2017-2018..pdf

Ocena warunków sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu augustowskiego

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie jak co roku sprawowali nadzór nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży. W okresie wakacji na terenie powiatu augustowskiego w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zarejestrowanych było 137 turnusów. Z roku na rok wzrasta liczba zgłoszeń wypoczynku do kuratoriów oświaty. Wzrost ten kształtował się na […]

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, informuje, że dnia 14 sierpnia 2019 r. została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Wejście w życie dn. 18.09.2019r. Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2019r. poz. 1680) będzie nakładać na duże sklepy (powyżej 250 m², po 2 latach od wejścia Ustawy- powyżej 400 […]

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

                        Z A P R A S Z A M Y Wszystkich uczniów klas ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS. Celem Olimpiady jest poszerzenie waszej wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową, oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV jak i chorych na AIDS. Olimpiada przebiegać będzie […]

Komunikat PPIS dotyczący oceny jakości wody w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki n/j Necko

komunikat-KAP_Plaża-Radiowa-Trójka-z-dn.-26.08.2019Pobierz

Nowy Tornister Dla Dziecka

Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie  dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę                         w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywieniom kręgosłupa, a w konsekwencji schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach, oraz bóle bioder i kolan. Noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłową postawę – […]

Komunikat PPIS dotyczący oceny jakości wody w kąpielisku CAMP Serwy n/j Serwy

komunikat PIS woda w KAP_Camp Serwy z dn.20.08.2019 1 file(s) 395.83 KB pobierz

Komunikat PPIS dotyczący jakości wody w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki n/j Necko

Plaża Radiowej Trójki 1 file(s) 275.90 KB pobierz

Komunikat PPIS dotyczący wody w kąpielisku CAMP Serwy n/j Serwy

Ocena kąpieliska CAMP Serwy 1 file(s) 400.15 KB pobierz

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA WYPOCZYWAJĄCYCH NAD POLSKIM MORZEM

Inspekcja Sanitarna w Augustowie zachęca osoby planujące wypoczynek   nad Morzem Bałtyckim do korzystania z portali SatBałtyk oraz HABRisk . Stanowią one cenne  źródło informacji  o stanie środowiska naszego polskiego morza. System SatBałtyk, dostępny na stronie –  http://www.satbaltyk.pl/ . Umożliwia pozyskanie różnych charakterystyk środowiska Morza Bałtyckiego np. temperaturę wody, prędkość prądu, stężenie tlenu w wodzie, wartość […]

O Gruźlicy

„Póki gruźlica nie zostanie wyeliminowana, pozostaje groźna – szczególnie, jeśli została wywołana przez prątki oporne na leki lub dotyczy małych dzieci i osób z zaburzeniami odporności” -dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła z Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Chociaż Światowy Dzień Gruźlicy (World Tuberculosis Day,  World TB Day) ustanowiony – […]

Komunikat PPIS o przydatności wody do kąpieli – MOWdK Plaża Bielnik n.j. Necko

Jednocześnie informujemy, iż MOWdK Plaża Bielnik n.j. Necko nie zostało jeszcze uruchomione

POZNASZ GRZYBY – UNIKNIESZ ZATRUCIA !!!

 – Główną przyczyną zatrucia grzybami jest niewłaściwe ich rozpoznawanie, nieodpowiednie przygotowywanie potraw z jadalnych grzybów oraz niewłaściwe przechowywanie. – Pierwsze objawy zatrucia się grzybami mogą wystąpić po kilku- kilkunastu godzinach po ich spożyciu. Najczęstsze objawy to: nudności, wymioty, ból brzucha i głowy, podwyższona temperatura ciała. – Nie zaleca się jedzenia grzybów: kobietom w ciąży, dzieciom […]

Kleszcze – poważne zagrożenie dla naszego zdrowia

KLESZCZ – taki malutki – LECZ ATAKUJE NIEPOSTRZEŻENIE I BEZBOLEŚNIE Zazwyczaj namierza swe ofiary za pomocą narządu Hallera umieszczonym na pierwszej parze odnóży. Pasożyt potrafi w ten sposób rozpoznać kilkadziesiąt różnych zapachów, w tym substancje zawarte w pocie, feromony oraz wydychany przez nas dwutlenek węgla. Może także reagować na inne bodźce: termiczne (np. czuje ciepło […]

Komunikat PPIS w Augustowie dotyczący jakości wody w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki n/j Necko

Komunikat PPIS Plaża Radiowej Trójki 1 file(s) 396.01 KB pobierz

Komary w Polsce – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Duże skupiska komarów mogą stanowić uciążliwość dla ludzi i zwierząt. W związku z tym zaleca się poniższe metody ochrony przed komarami: unikanie przebywania na zewnątrz rano i wieczorem; zakładanie ubrań z długimi rękawami i nogawkami; zakładanie na okna i drzwi siatek na owady i moskitier; stosowanie preparatów odstraszających komary – sprayów, płynów, kremów, żeli, lamp […]

Dopalacze ,,nie śpią’’! Rodzicu – bądź czujny

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu. Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje […]

Komunikat PPIS w Augustowie dotyczący jakości wody w kąpielisku Camp Serwy

Komunikat PIS woda w Camp Serwy 1 file(s) 398.23 KB pobierz

Comments are closed.