OGŁOSZENIE O ZBĘDNYM I ZUŻYTYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO