Ognisko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 – stan na dzień: 19.02.2020

Nowe informacje na dzień 19.02.2020:
Informacja o przypadkach zakażenia nowym koronawirusem i miejscach ich występowania: ● od wczoraj (18.02.2020) odnotowano 1864 nowych przypadków oraz 139 kolejnych zgonów.

Inne informacje: ● według stanu na dzień 18.02.2012 łączna liczba przypadków na statku wycieczkowym w Japonii wynosi 542 (w tym 254 przypadków bezobjawowych). Na chwilę obecną nie potwierdzono przypadków wśród osób z Polski. Od dnia 15.02.2020 r. rozpoczęto pobieranie materiału do badań od wszystkich pasażerów znajdujących się na pokładzie statku, w tym w pierwszej kolejności od osób po 70 r.ż. wraz z osobami z tej samej kajuty. Do tej pory przebadano 2404 osoby (z 3711 pasażerów i członków załogi). W dniu dzisiejszym (tj. 19.02) dla większości pasażerów zakończył się okres kwarantanny i w przypadku uzyskania w badaniu PCR ujemnego wyniku w kierunku SARS-CoV-2 oraz braku objawów choroby pasażerowie będą mogli opuścić statek. Natomiast okres trwania kwarantanny u osoby z bliskiego kontaktu z potwierdzonym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2 zostanie ponownie naliczony od ostatniego dnia, w którym pasażer miał kontakt z osobą zakażoną. ● według informacji z raportu dziennego WHO z dnia 18.02.2020, żaden nowy kraj nie zgłosił przypadków COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin.

Podsumowanie: stan na dzień 19 lutego 2020 r., godz. 8:00. ● Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 19 lutego 2020 r. odnotowano 75 192 przypadków COVID-19 (zgodnie z definicjami przypadków przyjętych w krajach), w tym 2012 zgonów. ● Przypadki: Chiny (74 258), w tym Hong Kong (62) i Makau (10), Tajwan (22), Tajlandia (35), Australia (15), Malezja (22), Singapur (81), Japonia (66), Korea Południowa (46), USA (15), Kanada (8), Wietnam (16), Nepal (1), Sri Lanka (1), Kambodża (1), Zjednoczone Emiraty Arabskie (9), Filipiny (3), Indie (3), Francja (12), Niemcy (16), Włochy (3), Wielka Brytania (9), Finlandia (1), Szwecja (1), Hiszpania (2), Belgia (1), Rosja (2), Egipt (1), przypadki na statku wycieczkowym – Japonia (542) ● Jak dotąd na terenie UE/EOG odnotowano 45 przypadków ● Spośród 2012 przypadków śmiertelnych, 2008 odnotowano w Chinach (w tym 2 w Hong Kongu), 1 na Tajwanie, 1 na Filipinach, 1 w Japonii oraz 1 we Francji.

Liczba potwierdzonych przypadków
Stan na dzień 19 lutego 2020 r., godz. 8:00

Źródło: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Liczba potwierdzonych przypadków poza Chinami

Źródło: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Rozmieszczenie geograficzne przypadków:
Stan na dzień 19 lutego 2020 r., godz. 8:00

Źródło ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Rozmieszczenie geograficzne przypadków w UE i w Wielkiej Brytanii:
Stan na dzień 19 lutego 2020 r., godz. 8:00

Żródło https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
Stan na dzień 19 lutego 2020 r., godz. 8:00

Źródło ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Liczba przypadków oraz ich rozmieszczenie geograficzne przygotowane przez John Hopkins University CSSE (Center for Systems Science and Engineering) na podstawie źródeł: WHO, U.S. CDC, ECDC, CDC w Chinach, NHC, DXY. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3u1QOheh3z5PDmt qsgAmoEO710G7fQkrTIeGxKp-RSHO4wTLVZ-36zVYk#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Liczba przypadków oraz ich rozmieszczenie geograficzne przygotowane przez WHO:http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4 a0667
Link do aktualnego dziennego raportu WHO z dnia 18 lutego 2020 r. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Podjęte działania prewencyjne w Chinach:
● Targ w Wuhan został tymczasowo zamknięty od 1 stycznia 2020 r. Na targu prowadzono handel m.in. rybami, owocami morza, różnego rodzaju mięsem i produktami zwierzęcymi oraz żywymi zwierzętami. ● W dniu 23 stycznia 2020 r. w chińskiej w prowincji Hubei wprowadzono 2 stopień alarmowy w zakresie zagrożenia dla zdrowia publicznego. ● 23 stycznia zamknięto lotnisko w Wuhan. ● W dniach 22 i 23 stycznia 2020 r. wstrzymano do odwołania cały transport publiczny w miastach Wuhan i Huanggang. Miejsca użyteczności publicznej takie jak kina, kawiarnie internetowe, obiekty kulturalne i turystyczne zostały również zamknięte do odwołania. Na dzień 24 stycznia 2020 r. podobne działania podjęto w przynajmniej 10 innych miastach w prowincji Hubei. ● W dniu 26 stycznia zostały odwołane obchody Chińskiego Nowego Roku w niektórych dużych miastach. Ponadto, wprowadzono tymczasowy zakaz handlowania żywymi zwierzętami w całych Chinach.

Ocena ryzyka ECDC z dnia 19 lutego 2020 r. dla krajów UE/EOG
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
Według ECDC ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla populacji UE/EOG i Wielkiej Brytanii jest obecnie niskie
Uzasadnienie:
● Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG oraz Wielkiej Brytanii. Pomimo odnotowanych przypadków importowanych oraz nabytych lokalnie w siedmiu krajach UE/EOG oraz w Wielkiej Brytanii, ogólna liczba przypadków zgłoszonych z tego obszaru pozostaje niska. Wdrożone zostały odpowiednie działania zapobiegania i kontroli zakażeń. W celu dokonania dokładniejszej oceny ryzyka potrzebnych jest jednak więcej danych odnośnie sposobu transmisji wirusa z człowieka na człowieka, jak również wykrywalności przypadków, w szczególności łagodnych i bezobjawowych. ● Ustalone zostały powiązania epidemiologiczne pomiędzy przypadkami w UE/EOG oraz Wielkiej Brytanii ● W przypadku zakażenia konsekwencje zdrowotne dla osoby zakażonej uznawane są jako poważne (high impact) ● Prawdopodobieństwo wystąpienia utrwalonej transmisji spowodowanej przez jeden lub kilka przypadków zakażeń szacuje się na średnie/wysokie
Według ECDC ryzyko dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary aktywnej transmisji wirusa jest obecnie wysokie
Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov
Uzasadnienie:
● Prawdopodobieństwo zakażenia osób zamieszkujących lub odwiedzających obszary aktywnej transmisji wirusa szacuje się na średnie do wysokiego. Liczba odnotowanych przypadków na obszarach aktywnego przenoszenia się wirusa jest wysoka i stale rośnie. W celu dokonania dokładniejszej oceny ryzyka potrzebnych jest jednak więcej danych odnośnie sposobu transmisji wirusa z człowieka na człowieka, jak również wykrywalności przypadków, w szczególności łagodnych i bezobjawowych. ● W przypadku zakażenia konsekwencje zdrowotne dla osoby zakażonej uznawane są jako poważne (high impact), szczególnie w przypadku osób starszych, u których dodatkowo występują inne choroby współwystępujące, biorąc pod uwagę obecny obraz kliniczny zgłaszanych przypadków. Wielkość ryzyka uzależniona będzie od możliwości i dostępności opieki zdrowotnej w okresie wystąpienia epidemii. ● W celu dokonania dokładniejszej oceny ryzyka potrzebnych jest jednak więcej danych odnośnie przebiegu choroby i jej nasilenia oraz skuteczności działań zapobiegawczych.
Według ECDC ryzyko dla systemu opieki medycznej w krajach UE/EOG i Wielkiej Brytanii w okresie największej liczby zachorowań związanych z trwającym sezonem zachorowań na grypę jest obecnie niskie/średnie
Uzasadnienie:
● Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w okresie sezonu grypowego 2019-2020 szacuje się na niskie, co jest związane z utrzymującą się niską liczbą zgłoszonych przypadków w UE/EOG i Wielkiej Brytanii. ● W przypadku znacznego wzrostu zachorowań na COVID- 2019 w okresie sezonu grypowego, obciążenie systemu opieki zdrowotnej szacuje się na średnie do wysokiego. Zwiększenie liczby nowych zakażeń wymagałoby dodatkowych zasobów związanych z koordynowaniem opieki nad nowymi zachorowaniami, postępowania z osobami z kontaktu, wzmocnienia nadzoru epidemiologicznego oraz zasobów służby zdrowia, zwłaszcza przy zwiększonej liczbie zakażeń wśród pracowników ochrony zdrowia.

Oś czasu zdarzeń:

Źródło: WHO
Podsumowanie oświadczenia WHO z drugiego spotkania Komitetu Kryzysowego IHR z dnia 30.01.2020
Zgodnie z informacją z WHO, uznanie ogniska zakażeń 2019-nCoV w Chinach za sytuację stanowiącą zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (ang. Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) w rozumieniu Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005), ma na celu przede wszystkim ochronę państw nie przygotowanych na zagrożenie, które stwarza 2019nCoV. WHO podkreśla iż nie rekomenduje nakładania ograniczeń dotyczących międzynarodowych podróży i handlu.
Główne zalecenia WHO dla wszystkich krajów:

  1. Spodziewane są kolejne zawleczenia zachorowań poza Chiny, wszystkie kraje powinny być przygotowane do opanowania szerzenia się choroby. Niezbędny jest aktywny nadzór, wczesna identyfikacja przypadków, ich izolacja, a także wyszukiwanie osób z kontaktu i zapobieganie dalszemu szerzenia się zachorowań.
  2. Kraje są zobligowane do dzielenia się informacjami z WHO zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi (IHR 2005).
  3. Kraje powinny położyć szczególny nacisk na ograniczanie liczby przypadków zakażeń, zapobieganie powstawania przypadków wtórnych, jak również na wspieranie międzynarodowej odpowiedzi na to ognisko. W związku z tym nieodzowna jest międzysektorowa współpraca, komunikacja i aktywne podnoszenie stanu wiedzy nt. wirusa, choroby którą powoduje jak również śledzenie na bieżąco postępów w wiedzy i badaniach.
  4. WHO przestrzega kraje przed działaniami promującymi stygmatyzację lub dyskryminację, zgodnie z przepisami określonymi w art. 3 Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR 2005).

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2
GIS:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowymkoronawirusem-2019-ncov/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-w-podrozy-lotniczej-oraz-w-portach-lotniczychw-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2-18-lutego2020-r/
Definicja przypadku
ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infectionnovel-coronavirus-2019-ncov
WHO: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novelcoronavirus-(2019-ncov)
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/clinical-criteria.html

Diagnostyka laboratoryjna COVID-19
ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infectionnovel-coronavirus-2019-ncov
WHO: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-insuspected-human-cases-20200117
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratoryguidance
Wytyczne dotyczące opieki zdrowotnej nad pacjentami
WHO (opieka nad chorym w szpitalu/placówce zdrowotnej): https://www.who.int/internalpublications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novelcoronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
WHO (opieka nad chorym w domu): https://www.who.int/internal-publications-detail/home-carefor-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(nCoV)-infection-presenting-with-mild-symptomsand-management-of-contacts
Środki ochrony indywidualnej (PPE) wymagane w placówce zdrowotnej do opieki nad pacjentami
ECDC:https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-personalprotective-equipment-needs-healthcare-settings.pdf
Zalecenia dla podróżujących
GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-14-3-lutego-2020-r-opracowanona-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/
WHO:https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
CDC: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/novel-coronavirus-china
ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/advice-travellers-outbreak-novelcoronavirus-2019-ncov
Polityka informacyjna oraz zaangażowanie społeczne w działania z zakresu gotowości i reagowania na zagrożenie związane z nowym koronawirusem:
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagementreadiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)

Spotkania Komitetu Kryzysowego IHR
Oświadczenie WHO z drugiego spotkania Komitetu Kryzysowego IHR z dnia 30.01.2020: https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-theinternational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novelcoronavirus-(2019-ncov)
Konferencja prasowa WHO dot. spotkania z dnia 30.01.2020 r.: https://pl-pl.facebook.com/WHO/videos/2803414043030186/
Konferencja prasowa WHO dot. spotkania z dnia 23.01.2020 r.: https://plpl.facebook.com/WHO/videos/474062510162959/
Konferencja prasowa WHO dot. spotkania z dnia 22.01.2020 r.: https://www.youtube.com/watch?v=46fb8RX-Pnc