Ognisko zakażeń nowym koronawirusem 2019-nCoV – stan na dzień: 29.01.2020

Nowe informacje na dzień 29.01.2020:
Informacja o przypadkach zakażenia nowym koronawirusem i miejscach ich występowania: ● od wczoraj (28.01.2020) odnotowano 1485 nowych potwierdzonych przypadków oraz 26 kolejnych zgonów, ● w dniu 28.01.2020 odnotowano kolejne 3 potwierdzone przypadki w Bawarii w Niemczech. Wszystkie przypadki są osobami z tej samej firmy co przypadek zgłoszony w dniu 27.01.2020. Wśród zidentyfikowanych osób z kontaktu z firmy, jeszcze u trzech osób badania laboratoryjne są w toku. Przypadek zgłoszony w dniu 27.01.2020 dotyczył osoby, która miała kontakt z osobą z Chin, przebywającą w Niemczech, ● w dniu 28.01.2020 odnotowano kolejny przypadek we Francji. Przypadek dotyczył osoby z Chin, która w dniu 16 stycznia 2020 r. przyjechała do Francji w celach turystycznych. Jest to czwarty przypadek odnotowany we Francji, ● w dniu 29 stycznia 2020 r. odnotowano pierwszy potwierdzony przypadek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (1). Inne informacje: ● wszystkie nowe przypadki spoza Chin, z wyjątkiem czterech przypadków w Niemczech, jednego z Japonii i jednego z Tajwanu, dotyczyły osób, które przed wystąpieniem objawów choroby odbyły podróż do Chin.

Podsumowanie: stan na dzień 29 stycznia 2020 r., godz. 10:30
● Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 29 stycznia 2020 r. odnotowano 6072 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń 2019-nCoV, w tym 132 zgonów. Wszystkie zgony odnotowano w Chinach. ● 16 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego (wszystkie odnotowano w Wuhan). ● Przypadki: Chiny, w tym Hong Kong i Makau (5994), Tajwan (8), Tajlandia (14), Australia (5) Malezja (7), Singapur (7), Francja (4), Japonia (7), Korea Południowa (8), USA (5), Wietnam (2), Kanada (3), Nepal (1), Sri Lanka (1), Kambodża (1), Niemcy (4), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1). ● Wszystkie przypadki śmiertelne odnotowano w Chinach, 125 odnotowano w prowincji Hubei, 1 w prowincji Heilongjiang, 1 w prowincji Hebei, 2 w prowincji Henan, 1 w prowincji Hainan, 1 w Szanghaju i 1 w Pekinie.

Liczba potwierdzonych przypadków
Stan na dzień 29 stycznia 2020 r, godz. 11:00

Źródło: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Rozmieszczenie geograficzne przypadków:
Stan na dzień 29 stycznia 2020 r., godz. 11:00

Źródło ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Źródło ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Liczba przypadków oraz ich rozmieszczenie geograficzne przygotowane przez John Hopkins University CSSE (Center for Systems Science and Engineering) na podstawie źródeł: WHO, U.S. CDC, ECDC, CDC w Chinach, NHC, DXY. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3u1QOheh3z5PDmt qsgAmoEO710G7fQkrTIeGxKp-RSHO4wTLVZ-36zVYk#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Link do aktualnego dziennego raportu WHO z dnia 28 stycznia 2020 r. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Podjęte działania prewencyjne w Chinach:
● Targ w Wuhan został tymczasowo zamknięty od 1 stycznia 2020 r. Na targu prowadzono handel m.in. rybami, owocami morza, różnego rodzaju mięsem i produktami zwierzęcymi oraz żywymi zwierzętami. ● W dniu 23 stycznia 2020 r. w chińskiej w prowincji Hubei wprowadzono 2 stopień alarmowy w zakresie zagrożenia dla zdrowia publicznego. ● 23 stycznia zamknięto lotnisko w Wuhan. ● W dniach 22 i 23 stycznia 2020 r. wstrzymano do odwołania cały transport publiczny w miastach Wuhan i Huanggang. Miejsca użyteczności publicznej takie jak kina, kawiarnie internetowe, obiekty kulturalne i turystyczne zostały również zamknięte do odwołania. Na dzień 24 stycznia 2020 r. podobne działania podjęto w przynajmniej 10 innych miastach w prowincji Hubei.

Ocena ryzyka ECDC z dnia 26 stycznia 2020 r. dla krajów UE/EOG
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratorysyndrome-associated-novel-0
Pomimo, iż potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji. Źródło infekcji nadal nie jest znane Również dane dotyczące zjadliwości wirusa są niewystarczające do kompletnej oceny ryzyka. Poniższa ocena ryzyka ECDC została dokonana w świetle aktualnie dostępnych informacji.

  1. Obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających Wuhan. 2. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków importowanych w krajach o największej liczbie osób podróżujących z/do Wuhan (tj. w krajach Azji). 3. Istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków importowanych w krajach UE/EOG. 4. Przestrzeganie odpowiednich zasad zapobiegania i kontroli zakażeń w krajach z bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z Wuhan (w szczególności w placówkach opieki zdrowotnej) powoduje, że ryzyko wystąpienia wtórnych przypadków w krajach UE/EOG oceniane jest jako niskie. 5. W przypadku późnej identyfikacji importowanego przypadku w krajach UE/EOG bez zastosowania odpowiednich zasad zapobiegania i kontroli zakażeń, ryzyko wtórnej transmisji w społeczeństwie szacuje się jako bardzo wysokie.

Opis sytuacji:
W dniu 31 grudnia 2019 r. odnotowano w mieście Wuhan, w prowincji Hubei w Chinach przypadki zachorowań na zapalenie płuc o nieznanej etiologii. Większość przypadków było epidemiologicznie powiązanych z targiem żywności w Wuhan, który został zamknięty w dniu 1 stycznia 2020 r.
W dniu 9 stycznia 2020 r. odnotowano pierwszy zgon. Ponadto CDC w Chinach poinformowało, że spośród wszystkich zgłoszonych przypadków, u 15 potwierdzono, iż czynnikiem etiologicznym jest nowy koronawirus. Sekwencja genomu wirusa została publicznie udostępniona.
W dniu 13 stycznia 2020 r. odnotowano pierwszy przypadek importowany przypadek zakażenia nowym koronawirusem w Tajlandii.
W dniu 21 stycznia 2020 r. potwierdzono przeniesienie z człowieka na człowieka.
W dniu 22 stycznia 2020 r. wstrzymano cały transport publiczny w Wuhan, a w dniu 23 stycznia 2020 r. odwołano wszystkie loty na międzynarodowym lotnisku Wuhan Tianhe. Ponadto, miejsca użyteczności publicznej takie jak kina, kawiarnie internetowe, obiekty kulturalne i turystyczne zostały zamknięte do odwołania. W dniu 24 stycznia, w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan również zawieszono działanie transportu publicznego
W dniach 22 oraz 23 stycznia 2020 odbyły się spotkania Komitetu Kryzysowego IHR. Na chwilę obecną ognisko zakażeń 2019-nCoV w Chinach nie zostało uznane za sytuację stanowiącą zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (ang. Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) w rozumieniu Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005). Ponieważ jednak sytuacja rozwija się dynamicznie, kolejne spotkanie Komitetu Kryzysowego IHR odbędzie się 3.02.2020 lub wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba.
W dniu 24 stycznia odnotowano we Francji trzy potwierdzone przypadki (dwa w Paryżu oraz jeden w Bordeaux). Przypadki z Paryża dotyczą pary turystów z Chin, natomiast przypadek z Bordeaux dotyczy osoby z Francji. Wszystkie zachorowania zostały importowane z Wuhan. Były to pierwsze potwierdzone przypadki nowego koronawirusa w Europie.

W dniu 28 stycznia 2020 r. odnotowano pierwszy przypadek w Niemczech (w Bawarii). Przypadek dotyczył osoby, która miała kontakt z osobą z Chin, przebywającą w Niemczech. Był to czwarty przypadek odnotowany w Europie.

Według dziennego raportu WHO z dnia 27.01.2020, obecnie szacuje się, że okres inkubacji wirusa wynosi od 2 do 10 dni.

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV
GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenienowym-koronawirusem-2019-ncov/

Definicja przypadku
ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/laboratory-testing-suspect-cases-2019ncov-using-rt-pcr
WHO: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novelcoronavirus-(2019-ncov)
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/clinical-criteria.html

Diagnostyka laboratoryjna nCoV
ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/laboratory-testing-suspect-cases-2019ncov-using-rt-pcr
WHO: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/20200114-interim-laboratoryguidance-version.pdf?sfvrsn=6967c39b_4&download=true
Laboratoria wyspecjalizowane w diagnostyce nCoV w Europie:
● Charité – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology, Berlin, Niemcy ● Erasmus Medical Center, Department of Viroscience, Rotterdam, Holandia.

Wytyczne dotyczące opieki zdrowotnej nad pacjentami
WHO (opieka nad chorym w szpitalu/placówce zdrowotnej): https://www.who.int/internalpublications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novelcoronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
WHO (opieka nad chorym w domu): https://www.who.int/internal-publications-detail/home-carefor-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(nCoV)-infection-presenting-with-mild-symptomsand-management-of-contacts

Zalecenia dla podróżujących
GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-warszawa-25-stycznia-2020-ropracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/
WHO:https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
CDC: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/novel-coronavirus-china

Polityka informacyjna oraz zaangażowanie społeczne w działania z zakresu gotowości i reagowania na zagrożenie związane z nowym koronawirusem
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagementreadiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)

Spotkania Komitetu Kryzysowego IHR
Następne spotkanie planowane na dzień 03.02.2020
Konferencja prasową WHO dot. II spotkania z dnia 23.01.2020 r. jest dostępna pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/WHO/videos/474062510162959/
Konferencja prasową WHO dot. I spotkania z dnia 22.01.2020 r. jest dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=46fb8RX-Pnc