Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

                        Z A P R A S Z A M Y

Wszystkich uczniów klas ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS.

Celem Olimpiady jest poszerzenie waszej wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową, oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV jak i chorych na AIDS.

Olimpiada przebiegać będzie w 3 etapach:

1) Etap szkolny
2) Etap powiatowy
3) Etap wojewódzki

Na laureatów konkursu Etapu powiatowego i wojewódzkiego czekają interesujące nagrody!

Chcesz wziąć udział? Zgłoś się do pedagoga/koordynatora szkolnego.