OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

Zagrożenie:

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację ołowiu na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Granit talerz deserowy 20cm czarny NBC

Marka: ALtOM DESIGN

Importer: Altom Sp. z o. o. sp. k. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno

Kod produktu/ numer partii: KZ/19/182

Kod kreskowy: 5907508109394

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Altom Sp. z o. o. sp. k. poinformowała swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji i poprosiła o wycofanie produktu z obrotu i jego utylizację. Talerze objęte komunikatem, które znajdowały się w magazynie firmy Altom Sp. z o. o. sp. k. zostały zablokowane i przeznaczone do utylizacji.

Altom Sp. z o. o. sp. k. wraz z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać talerzy wskazanych w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-publiczne