OSTRZEŻENIE PUBLICZNE

🔸 Zagrożenie:
Na podstawie badań przeprowadzonych przez władze Austrii stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2779 ± 1034 µg/kg) w partii oleju z ryżu objętej komunikatem. Na podstawie tych wyników badań władze Austrii uznały tę partię oleju za produkt niebezpieczny.

🔸 Działania:
Holenderski podmiot Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading poinformował swoich odbiorców o ryzyku związanym z produktem.
Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania i działania podejmowane przez odbiorców produktu w Polsce.

🔸 Zalecenia dla konsumentów:
Konsumenci, którzy kupili produkt o wskazanym w komunikacie numerze partii, nie powinni go spożywać.

ŹRÓDŁO: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wycofanie-produktu/