Interpretacja MZ ws. organizowania przyjęć typu: komunie, wesela, konsolacje, urodziny etc. w lokalach gastronomicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przedstawia interpretację dokonaną przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie organizowania przyjęć typu: komunie, wesela, konsolacje, urodziny etc. w lokalach gastronomicznych.

Jednocześnie, w ślad za wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego informuję, że kolejne etapy znoszenia wprowadzonych ograniczeń związanych ze zwalczaniem i ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARSCoV-2, mogą zakładać likwidację zakazu zgromadzeń, w tym organizacji imprez (przyjęć).