Podstępne WZW

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest odpowiedzią na pojawiające się nowe przypadki  zakażeń HCV

 i HBV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji  jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Cel główny:

Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Cele szczegółowe:

●  przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV oraz uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie;

●  pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych;

●  kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zarażonych.

Adresaci programu:

Młodzież szkół ponadpodstawowych

Informacje o programie dostępne są na stronie: http://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/podstepne-wzw

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU