Przepisy prawne związane ze szczepieniami

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 151, art. 5, 17 – 21.)
 • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 753) określa:
 • wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych;
 • osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby;
 • kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne;
 • sposób przeprowadzania szczepień ochronnych;
 • tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej dla osób, w przypadku których lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego;
 • wzory:

                    a) zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym,

                    b) książeczki szczepień,

                    c) karty uodpornienia;

 • sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych i jej obiegu;
 • wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania.

Główny Inspektor Sanitarny ogłasza do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację programu komunikat w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na nadchodzący rok.

PSO na 2019 rok

Uchylanie się od wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom może skutkować sankcjami prawnymi.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w imieniu Wojewody w przypadku uporczywego uchylania się może na taką osobę nałożyć  grzywnę.

Najgorszą konsekwencją niewykonania szczepień ochronnych nie są kary prawne

czy administracyjne, tylko brak odporności u dziecka oraz to, że może ono zachorować i mieć poważne powikłania.

Rzetelnych informacji na temat szczepień ochronnych należy szukać na stronach:

 • Główny Inspektor Sanitarny (www.gis.gov.pl)
 • Zaszczep w sobie chęć szczepienia, strona prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny
 • Polskie Towarzystwo Wakcynologii
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – portal  Szczepienia.info
 • Szczepienia ochronne, strona prowadzona przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”  

Przygotowała:

Małgorzata Śpiczko dział Epidemiologii