Raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną za 2019 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że ukazał się Raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną za 2019 rok.

W dokumencie zawarto szczegółową analizę bieżącej sytuacji o zatruciach nowymi narkotykami w Polsce na tle lat ubiegłych. Ponadto w  raporcie zamieszczono informację o  zgonach mogące mieć związek z zażyciem środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

W/w raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://gis.gov.pl/bip_list/informacja-w-zakresie-art-44c-ust-1-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/informacja-w-zakresie-art-30a-ust-6-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/