Rozporządzenie MŚ w sprawie profilu wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż w dniu 14 listopada 2019r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U. z 2019r., poz. 2206). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 51 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.) i określa:

  1. sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku;
  2. szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania;
  3. sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie zachęca do zapoznania się z treścią w/w rozporządzenia, celem wykorzystania w prowadzonej działalności.

Link do rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002206/O/D20192206.pdf