Spotkania informacyjne dot. koronawirusa

Mijają kolejne dni na spotkaniach informacyjnych odnośnie zagrożenia koronawirusem przeprowadzane na terenie powiatu augustowskiego. Pracownicy PSSE w Augustowie przeprowadzają instruktaż mycia rąk oraz przypominają – Jak dbać o higienę rąk? Gdzie należy zgłosić się w przypadku zaobserwowania niepożądanych objawów w naszym organizmie?