Spotkanie z kołami gospodyń wiejskich

W dniu 22 października 2019 r. z inicjatywy samorządu województwa podlaskiego odbyło

się spotkanie z kołami gospodyń wiejskich w Augustowie.

Prelekcje przeprowadziła P. Bożena Szurgot kierownik HŻŻiPU tutejszej Stacji, która omówiła  wymagania higieniczno- sanitarne jakie należy spełnić przy produkcji żywności na małą skalę

w warunkach domowych z wykorzystaniem sprzętów standardowo wykorzystywanych w kuchni

w domu, w tym wymagania dotyczące zasad prowadzenia rolniczego handlu detalicznego.

 W tym dniu pracownicy PSSE rozpowszechniali również  materiały oświatowo-zdrowotne o tematyce (m.in. KZM, szczepień ochronnych, profilaktyki nowotworowej -rak piersi, rak szyjki macicy, jelita grubego) . Chętni mogli zmierzyć poziom ciśnienia tętniczego, zbadać poziom cukru, oraz poziom CO w wydychanym powietrzu, przeprowadzić symulację w alkogoglach, skorzystać z instruktażu samobadania piersi a także porozmawiać nt. zdrowego stylu życia. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli z kół gospodyń wiejskich.