Stan epidemii w Polsce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że od 20 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491)

CO TO OZNACZA?

 1. Podwyższona została kara za nie przestrzeganie kwarantanny:
  z 5 tys. zł do 30 tys. zł; Jednocześnie uruchomiona została aplikacja, która ma pomóc w dochowaniu kwarantanny. Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.
 2. Zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych tj. szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola, żłobki itp. przedłużono do 10 kwietnia 2020r.; nie oznacza to jednak ferii ani wakacji. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe. Dzięki temu dzieci i młodzież będą bezpieczne i jednocześnie będą mogły zdobywać wiedzę oraz nowe umiejętności. W związku z powyższym, określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz umożliwiono ocenianie i klasyfikowanie uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.;
 3. Wprowadzono zmiany dotyczące handlu w galeriach handlowych. W/w rozporządzenie wskazuje, które branże mogą prowadzić handel w takich obiektach. Ma to ułatwić przedsiębiorcom interpretację przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. (czytaj więcej: handel-w-galeriach – nowe zasady))
 4. Nowe uprawnienie dla Ministra zdrowia – w kolejnych rozporządzeniach MZ będzie mógł wprowadzić np.:
 • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

Podjęte działania mają charakter profilaktyczny. Ich celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-cov-2, powodującego chorobę COVID-19.